Námi pořádané

Každý rok v červnu pořádá klub YMCA Brno Carpe Diem (za spolupráce a vstřícné podpory města Modřice a za pomoci Mysliveckého spolku v Modřicích a Sboru dobrovolných hasičů Modřice) v nádherném přírodním amfiteátru bývalého lomu – modřickém areálu „Pod kaštany“ – „Středověký den a Bitvu Modřice“. Je přichystán bohatý program na celé odpoledne: různorodá vystoupení, soutěže pro děti, jarmark, nebo šarvátka „Bitva třiceti“. Vrcholem dne je „Bitva“ a den je zakončen ohňovou podívanou.

Kudy Pod kaštany - odkaz na MAPU na Seznamu

Středověký den a bitva Modřice 2008
21. 6. 2008

Vystupovali: Společnost přátel dělostřelby Jihlava, Společenství svobodných pánů z Jihlavy, shš Carpe Diem, shš Baštýři, orientální tanečnice aimirah, bigbítová kapela Rusty Nail, společenství ohně a šermu AD INFINITUM.

Bitvu svedlo stosedmdesát šermířů ze dvaceti sedmi skupin před zraky asi tisícovky diváků v úmorném vedru. Bitevní vřava trvala plných padesát minut. Trpěliví dobrovolní hasiči vyčkali až na konec bitvy a uhasili nejenom hořící palisádu, ale i horkou krev šermířů prosících o osvěžení.

Děj:

Knížeti Jaroslavovi ze Sedla je trnem v oku vzrůstající moc jeho vazala rytíře Draka. Postaví armádu a vpadne na území svého rivala a drancuje kraj. Zradou získá jednu z Drakových tvrzí. Drak, jakmile se o tom doslechne, vytáhne do boje proti svému pánovi. Ve tvrzi probíhají mučení a popravy osádky tvrze (Společenství svobodných pánů z Jihlavy a jejich „právo útrpné“), orientální tanečnice (aimirah) tančí pro potěchu žoldáků. Toho využije rytíř Drak a jeho muži zlikvidují předsunutou hlídku na hlásce a posádku katapultu.

Po všech peripetiích se Drakovi podaří zapálit tvrz z bočního katapultu a Jaroslavovo vojsko musí svůj úkryt opustit. Přivolané posily zvrátí průběh bitvy a zachrání knížete Jaroslava před porážkou. Rytíři Drakovi je sražena hlava a kníže si přivlastňuje jeho majetek a zvyšuje svou moc a vliv.

článek k bitvě

Fotogalerie 2008-06-21 Bitva Modřice - 5 Bitva 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg 46.jpg 47.jpg 48.jpg

 

Středověký den a bitva Modřice 2009
20. 6. 2009

Vystupovali: shš Carpe Diem, shš Rytíři Země Zubra, bojová družina Sigurd, De Svenska Adelsmannen, orientální tanečnice aimirah, dětské soutěže moderoval Libor Olšan.

Dny před bitvou celé propršely, terén byl rozbahněný. Přesně ve 13:00, kdy začal program, déšť ustal. Bitva samotná trvala něco přes půl hodiny a zúčastnila se jí stovka šermířů. Bitva byla oproti loňsku tvrdší a akčnější.

Ve večerní ohňové bitvě čaroděj Cave se svými nemrtvými obsadil vesnici a hrstka odvážných šla osvobodit jejich duše. Při boji plném ohňostrojných efektů a za velké pomoci hasičů, kteří ochotně přilévali do ohně benzín, aby vodou nasáklé dřevo vůbec hořelo, lehla vesnice popelem. Ke konci noční ohňové bitvy se zase otevřelo nebe a přízračný déšť pomaloučku uhasil oheň.

Děj:

Rytíř Jaroslav zaslíbil již v útlém mládí svoji dceru Johannu rytíři Drakovi. Hnán mamonem však v den její plnoletosti daný slib nedodrží a při tajném obřadu ji vdává za bohatého pana Olšana z Olšan. Z kostelíčku vycházejí svatebčané. Na počest novomanželů byla uspořádána vesnická slavnost. Probíhající veselí přeruší rytíř Drak. Napadá stráže u opevnění a probíjí se do vesnice. Zabíjí většinu rytířů pana z Olšan a Johannu v návalu zlosti bez milosti upálí. Pan z Olšan zburcuje prostý lid a společně předvoj zaženou. Ale hranice již vzplála a pro Johannu není záchrany. Olšan vysílá spěšného posla s prosbou o pomoc k panu Jaroslavovi.

Po mohutných bojích, přestože je Jaroslav zabit, rytíř Drak je poražen a s posledními bojovníky se uchýlí do kostela. Pan z Olšan z hranice, kde mu upálili milovanou Johannu, bere zapálené dřevo a podpaluje jím kostel. Drak v plamenech umírá.

článek k bitvě

Fotogalerie 2009-06-20 Bitva Modřice - bitva 100_0254 100_0255 100_0259 100_0261 100_0263 100_0264 100_0268 100_0273 100_0274 100_0276 100_0277 100_0278 100_0279 100_0281 100_0283 100_0285 100_0286 100_0287 100_0289 100_0290 100_0292 100_0294 100_0296 100_0297 100_0298 100_0300 100_0301 100_0302 100_0303 100_0305 100_0306 100_0307 100_0309 100_0312 100_0313 100_0315 100_0316 100_0317 100_0318 100_0319 100_0323 100_0324 100_0325 100_0326 100_0327 100_0328 100_0329 100_0330 100_0331 100_0332 100_0334 100_0335 100_0336 100_0338 100_0340 100_0342 100_0343 100_0344 100_0346 100_0347 100_0348 100_0351 100_0354 100_0355 100_0360 100_0363 100_0365 100_0370 100_0371 100_0372 100_0374 100_0377 100_0382 100_0387 100_0388 100_0393

 

Středověký den a bitva Modřice 2010
19. 6. 2010

Vystupovali: trubadůr Jaroslav Jung a Trubaka, Bravo team, rytíř Vražda ze Sudic na koni, orientální tanečnice aimirah i s ratolestmi, shš Carpe Diem, Společenství ohně a šermu Ad infinitum, moderoval Libor Olšan.

V bitvě bojovalo asi 200 šermířů ze 36 skupin, sledovala je více než tisícovka diváků a bitva trvala něco přes půl hodiny. Tentokrát se na bitevním poli nic nezapalovalo. Mrtvého krále neseného na nosítkách pro svou malou váhu hrála dívka a pro věrohodnost měla hrudník stažený obinadlem. Vodní příkop před městskou branou měl pár obětí, které nebyly na nácviku a vody v něm si všimli, až jim v bitvě čvachtala v botách. Dobývací věž byla z dubového dřeva a vážila 1,5 tuny.

Děj:

Český král vytáhl dobít sousední království, které mu již po mnoho let plenilo jeho vlastní kraje. Ve svém tažení byl však neúspěšný. Byl zabit, jeho vojsko téměř rozprášeno a protivník v čele s rytířem Drakem si již razí cestu českým územím. Zbytky královské armády pod vedením páně Jaroslava se uchýlily do modřického hradiště. Jaroslav je pevně rozhodnut zadržet postupující nepřátelské vojsko. Čím déle se udrží, tím lépe, protože králův syn již sbírá novou armádu, aby pomstil svého otce.

Drak nakonec po dlouhém obléhání, vyjednávání a bojích pomocí dobývací věže a katapultu modřické hradiště dobyl a Jaroslav byl sťat.Radost z vítězství však královrahovi Drakovi nevydržela příliš dlouho. Pan Jaroslav, nechť je mu země lehká, splnil co slíbil. Svou odvahou a vytrvalostí pozdržel nepřítele dostatečně dlouho. Získal čas pro české rytíře, aby znovu semknuli své řady. A tak byl rytíř Drak ještě na modřickém poli spraven, že česká armáda mu již odřízla cestu zpět k jeho posilám, znemožnila zásobování a je mu v patách.

článek k bitvě

Fotogalerie Bitva Modřice 2010 - bitva 100_6405 100_6406 100_6408 100_6409 100_6412 100_6415 100_6416 100_6423 100_6425 100_6426 100_6427 100_6429 100_6432 100_6436 100_6439 100_6441 100_6442 100_6447 100_6455 100_6471 100_6473 100_6476 100_6479 100_6481 100_6482 100_6483 100_6488 100_6489 100_6490 100_6491 100_6492 100_6494 100_6497 100_6498 100_6499 100_6500 100_6504 100_6509 100_6510 100_6513 100_6515 100_6520 100_6521 100_6527 100_6537 100_6539 100_6543 100_6553 100_6556 100_6561 100_6562 100_6567 100_6571 100_6589 100_6592

 

Středověký den a bitva Modřice 2011
18.6. 2011

Vystupovali: „Hadí mág“ Cave, kejklíř Jonáš, černokněžník s balonky, šermířsko-kaskadérská společnost Novica, turnaj na koních, orientální tanečnice aimirah, shš Carpe Diem, moderoval Libor Olšan.

V bitvě bojovalo asi 200 šermířů ze 44 skupin, sledovalo je na dva tisíce diváků a bitva i s děkovačkou trvala 45 minut. Letos se velmi málo šermovalo na palisádách. Bitva byla pojmuta jako polní a šermu bylo opravdu hodně. Obránci, kterých bylo početně méně než útočníků, měli co dělat, aby boj udýchali. Zdravotnice se musely činit, aby ošetřily zraněné. Diváci i v průběhu bitvy několikrát šermující odměnili potleskem.

A v noci – ruská kola ochotně zapálili  hasiči z Chrlic a hořící jasným plamenem je spustili ze svahu od diváků. Hustý štiplavý dým zahalil celé bitevní pole.  A v tom kouři se rozpoutala ohňová bitva. Šermíři bojovali, dokud jim louče hořely.

Děj:

Při minulé bitvě byl poražen rytíř Jaroslav, české vojsko rozprášeno a vítězné Drakovo vojsko se chystá na postup do českého království. Rytíř Drak však při minulé bitvě utrpěl značné ztráty a ví moc dobře, že na postup nemá dostatek lidí. Zatím však oslavuje vítězství a se svými muži se cvičí ve válečném umění. Vtom přibíhá hlídka a sděluje Drakovi, že je obklíčen armádou pod praporem Jaroslavova syna Marka. Drak uchystá lest. Pouze s částí vojska zabírá vstup na bojiště. Většinu bojovníků však zanechává v táboře jako zálohu. Až se Markovi muži probojují vstupem a myslí si, že mají převahu na bojišti, Drak rozprostře své šiky a obklíčí rytíře Marka.

Poté, co mají obě armády za sebou tuhý boj, jsou unavené a jsou ochotny vyjednávat. A tak se Drak s Markem dohodne na přesném počtu bojovníků ze svých řad, kteří si to mezi sebou rozdají v čestném boji. Kdo zvítězí v šarvátce, zvítězí i v bitvě. Marek však pravidla poruší. Na bitevní pole nechá přivézt dobývací věž. Drak se stahuje, velí dělům k rozstřílení věže. Marek na oplátku pouští „ruská kola“ za Drakova opevnění. Po dalších zvratech a bojích Marek vítězí a nechá popravit všechny zbylé muže včetně Draka. Z částijako odplatu, za svého otce a z části pro výstrahu. Aby bylo nepřátelům jasné, co se stane každému, kdo se zlým úmyslem vstoupí na naše území.

článek k bitvě

Fotogalerie Modřice 2011 - Bitva 100_1527 100_1529 100_1537 100_1538 100_1545 100_1547 100_1555 100_1556 100_1558 100_1559 100_1560 100_1564 100_1567 100_1574 100_1576 100_1582 100_1584 100_1587 100_1590 100_1591 100_1601 100_1602 100_1606 100_1610 100_1613 100_1618 100_1619 100_1620 100_1625 100_1631 100_1632 100_1638 100_1640 100_1641 100_1643 100_1649 100_1650 100_1652 100_1660 100_1663 100_1670 100_1676 100_1679 100_1684 100_1685 100_1687 100_1689 100_1694 100_1698 100_1699 100_1710 100_1714 100_1718 100_1720

 

Středověký den a bitva Modřice 2012
23. 6. 2012

Vystupovali: shdš Společnost přátel dělostřelby Jihlava, Vražda ze Sudic s katovnou i na koni, bojová družina Sigurd, kejklíř Jonáš,  historicko-divadelní společnosti Čarodějky s.r.o. shš Carpe Diem, Bravo team, hadí mág Cave, uváděl Libor Olšan z Olšan.

Kulisu bitvy , která trvala 50 minut, tvořila uzavřená tvrz uprostřed bitevního pole, trébuchet, beranidlo a dobové stany. Příběh do mikrofonu uváděl Libor Olšan z Olšan jako vypravěč – z pohledu královského herolda. Bojovalo přes 200 šermířů ze 43 skupin, sledovalo je patnáctset diváků. Bylo ošetřeno pár méně závažných zranění . Vše natáčelo sedm full hd kamer a na sestřihu se pracuje.

Děj:

Pan Jaryn ze Sedla a Drak z Drakova si po celých pět let v neustálých šarvátkách vzájemně zle škodili, jak ve věci rytířské cti a dobré pověsti, tak značnými ztrátami na majetku i životech. Novým jablkem sváru mezi oběma nesmiřitelnými soky se tentokrát stala hrdá tvrz pana Jaryna. Nesla jméno Pýcha a to právem, neboť se pyšnila hned dvěma věžemi, což bylo široko daleko na celém panství Modřickém úkazem zcela nevídaným. Pan Jaryn se nechal velkohubě slyšet, že je jeho tvrz pevností zcela nedobytnou a žádný z kořistníků ji nezdolá.  Drak z Drakova pojal ďábelský plán, jak konečně s nenáviděným sousedem jednou pro vždy skoncovat a navíc se sám stát pánem na tvrzi dvou věží.

V rouše beránčím se zrádný Drak dostavil před Jarynovu tvrz s nečekanou výzvou k vzájemnému příměří. Pana Jaryna taková zpráva natolik zaskočila, že se neuváženě chopil podané mírotvorné ruky a na tvrzi Pýcha se ještě v ten samý den konala smírčí hostina. Avšak jak staré heslo praví: „Kdo volá po míru, chystá válku“. Tak se toto pořekadlo i tentokrát plně potvrdilo a pan Jaryn pozdě pochopil, že jeho nedobytná tvrz se dá dobýt zcela lehce tou nejzákeřnější zbraní zvanou zrada. Záhy byl pan Jaryn z Pýchy vypráskán. Ale všeho do času. Vyštvaný pan Jaryn se brzy vzpamatoval a zhoufoval kolem sebe své věrné, aby Pýchu dobyl zpět. Jeho armáda se, posílena střelbou z katapultu, probila k tvrzi. Beranidlo rozrazilo bránu a útočníci vnikli do tvrze i pomocí žebříků. Pan Drak se ze své kořisti neradoval dlouho. Na tvrzi znovu zavlála Jaroslavova zástava.

Vítr válečných změn nad modřickou tvrzí zavál po třetí! A korouhev vojenského štěstí se záhy obrátila. Pan Jaryn bohužel nechal své obléhací stroje nedostatečné chráněné v poli, a tak se jich všemi mastmi mazaný Drak úskočně zmocni a použil je proti původnímu majiteli. Drakovská horda překonala palisády i bránu, vnikla do tvrze. Mez dvěma věžemi vzplanula nevídaná řež, Drakova armáda zničila a rozbila vše, co jí přišlo pod ruku. Nakonec se obě armády utkaly v polní bitvě před tvrzí a Drakovo vojsko „slavně“ zvítězilo a Drak se stal pánem na pyšné, avšak rozbité, tvrzi Pýcha.

článek k bitvě

Fotogalerie 2012 bitva Modřice - bitva 100_5668 100_5670 100_5682 100_5685 100_5687 100_5689 100_5691 100_5693 100_5695 100_5697 100_5698 100_5702 100_5704 100_5706 100_5713 100_5715 100_5716 100_5718 100_5719 100_5721 100_5725 100_5727 100_5729 100_5730 100_5731 100_5733 100_5735 100_5736 100_5737 100_5740 100_5742 100_5744 100_5748 100_5750 100_5752 100_5759 100_5760 100_5761 100_5762 100_5763 100_5764 100_5766 100_5767 100_5769 100_5772 100_5774 100_5775 100_5776 100_5777 100_5778 100_5781 100_5782 100_5783 100_5785 100_5788 100_5789 100_5792 100_5793 100_5796 100_5799 100_5803 100_5805 100_5807 100_5808 100_5810 100_5811 100_5815 100_5816 100_5817 100_5818 100_5820 100_5823 100_5829 100_5832 100_5833 100_5836 100_5837 100_5839 100_5841 100_5844 100_5847 100_5852 100_5858 100_5860 100_5863 100_5865 100_5874 100_5875 100_5877 100_5878 100_5882 100_5885 100_5889 100_5893 100_5895 100_5896 100_5897 100_5901 100_5903 100_5906 100_5907 100_5909 100_5911 100_5912 100_5914 100_5918 100_5920 100_5921 100_5924 100_5927 100_5929 100_5934 100_5941 100_5942 100_5945 100_5949 100_5954 100_5958 100_5959 100_5961

 

Středověký den a bitva Modřice 2013
22. 6. 2013

V průběhu dne jste mohli vidět 11 rozmanitých vystoupení a bitvu, která trvala 37 minut. Natáčelo ji 5 fullHD kamer včetně té na kamerovém jeřábu. Bojovalo v ní 200 šermujících a sledovalo 1100 diváků.

Děj:

V tvrzi pana Jaryna ze Sedla na jedné dvorské hostině vznikla rozepře mezi vládcem tvrze a jeho sousedem Drakem z Drakova. Urození pánové se povadili nejenom o moc a majetky, ale také o to, čím mají být jejich poddaní. Pan Jaryn chtěl, aby z nich byli rolníci, Drak z Drakova chtěl zase vojáky. Hádka nabrala takových obrátek, že byl Drak nevybíravým způsobem vypoklonkován a přitom slíbil Jarynovi pomstu.

Zformoval svá vojska a na tvrz zaútočil. I přes dvojnásobnou přesilu na straně útočníků se pan Jaryn bránil hrdinně. A možná by svůj domov i ubránil. Jenže Drak měl v záloze lest, kterou byly pojízdné kryty pro lukostřelce a minéry. Minéři během tuhých bojů, které kolem nich zuřily, zbudovali tunel až pod tvrz a uložili tam nálože výbušin. Věž vyhodili do povětří a s ní padly i hradby. Jaryn byl z tvrze vyhnán a při polní bitvě podlehl přesile

článek k bitvě

Fotogalerie intro

 

Středověký den a bitva Modřice 2014
bude 21. 6. 2014

 

 

Od roku 2012 pořádá klub YMCACarpe Diem v areálu nově zrekonstruovaného habrovanského zámeckého parku za spolupráce obce Habrovany zábavné odpoledne s názvem „Habrovanská zteč“. O občerstvení se stará šermířská restaurace Kdysi.

Kudy do Habrovanského parku – odkaz na SEZNAMU

Habrovanská zteč 2012
28. 4. 2012

Vystupovali: „Hadí mág“ Cave, nejen rytíři na koních, klub YMCA Carpe Diem, uváděl Libor Olšan. Kromě vystoupení proběhl rytířský turnaj „Boj o most“ a děti si mohly zasoutěžit.

V bitvě, která i se dvěma přídavnými střety trvala 40 minut, bojovalo něco přes stovku šermířů, dva rytíři na koních a pojízdný katapult a beranidlo. Kulisu tvořila „tvrz“ a pohřební hranice, pro boj byly využity i dva mostky přes potok. Na akci se přišlo podívat odhadem přes 600 diváků.

Děj:

Jeden čas vládl v Habrovanské tvrzi loupeživý rytíř Jan z Moravan. Ten se Habrovan zmocnil vojenskou silou a pobral, co mu pod ruku přišlo. Nyní již zde vládne právo a pořádek. Její velitel slouží panu Jarynovi ze Sedla. Jenomže potomek Jana z Moravan, zlovolný Drak z Drakova, se s touto situací nechce smířit a vydává se na tažení, jehož cílem je se tvrze zmocnit. Jaryn se o nekalém plánu včas dozví a vytáhne se svojí armádou tvrzi na pomoc.

Po prvních bojích je velitel tvrze sťat. Drak, zdá se, má vyhráno, jenomže přichází Jarynovo vojsko a vytlačí Drakovy vojáky z bojiště. Velitele tvrze Jaryn s poctami pohřbí na hranici. Boje pokračují a válečná štěstěna se kloní tu na jednu, tu na druhou stranu, bojuje se nejen o tvrz, ale i o přístupové cesty k ní. Drak nakonec dobude most a před tvrz přiveze trébuchet a beranidlo. Brána je proražena, z tvrze jsou vyvěšeny bílé prapory na znamení kapitulace. Hrstka statečných obránců se ještě vzchopí v sebevražedném posledním střetu, ale osud nezvrátí. Habrovanská tvrz je dobyta.

článek k bitvě

Fotogalerie 2013 bitva Habrovany - bitva 100_7484 100_7485 100_7486 100_7488 100_7495 100_7497 100_7498 100_7499 100_7502 100_7504 100_7506 100_7508 100_7510 100_7511 100_7512 100_7518 100_7520 100_7522 100_7523 100_7529 100_7534 100_7537 100_7539 100_7540 100_7542 100_7544 100_7545 100_7547 100_7548 100_7554 100_7556 100_7557 100_7559 100_7560 100_7563 100_7565 100_7567 100_7568 100_7569 100_7570 100_7574 100_7577 100_7578 100_7581 100_7584 100_7585 100_7587 100_7588 100_7589 100_7593 100_7595 100_7596 100_7597 100_7598 100_7600 100_7603 100_7607 100_7609 100_7611 100_7613 100_7616 100_7617 100_7619 100_7621 100_7624 100_7635 100_7637 100_7640 100_7644 100_7648 100_7652 100_7654 100_7656 100_7657 100_7663 100_7665 100_7672 100_7674 100_7677 100_7678 100_7681 100_7683 100_7684 100_7688 100_7689 100_7691 100_7694 100_7699 100_7700 100_7701

 

Habrovanská zteč 2013
27. 4. 2013

Vystupovali: Equidance – Sandra Doležalová, „Hadí mág“ Cave, klub YMCA Carpe Diem, uváděl Libor Olšan. Kromě vystoupení mohli diváci shlédnout rytířské šarvátky, ohňostroj a děti si mohly zasoutěžit v rytířském duchu.

V bitvě, která trvala 40 minut, bojovalo kolem stovky šermířů. Kulisu tvořily dvě tvrze a kromě trébuchetu a beranidla v ní velkou roli sehrála replika středověké dobývací věže. Na akci se přišlo podívat odhadem přes 500 diváků.

Děj:

Pan Jaryn ze Sedla vyhnal svého protivníka Draka z Drakova ze svého panství a počastoval ho krutými posměšky. Drak nemaje přístřeší, kam by se se svými lidmi uchýlil, byl nucen se potupně stáhnout do jeskyně. Pan Jaryn si potom ve své pýše dokonce druhou tvrz – hlásku – postavil, aby se svému rivalovi mohl více vysmívat. Co však trápilo Draka bolestněji bylo, že se Jarynovi podařilo ovládnout všechny obchodní cesty. A tak se rozhodl ukořistit Jarynova panství.

Předsunutý voj Drakových vojsk se rozhodl nepočkat na hlavní armádu a zaútočil na hlásku pana Jaryna. To se mu málem stalo osudným, protože obyvatelům hlásky přišli na pomoc obránci z hlavní tvrze. Když ale začala hlavní Drakova armáda katapultem ostřelovat i tvrz, musely být síly na její obranu od hlásky staženy a Drak hlásku dobyl. Pak v plné síle útočil na hlavní tvrz, jenže jeho katapult se Jarynovým bojovníkům podařilo zničit a Drak byl bez obléhacích strojů v patové situaci. Rozhodl se získat čas, během kterého chtěl vybudovat z trosek hlásky obléhací věž, a tak začal vyjednávat. Nakonec bylo dohodnuto, že vítěz této války bude určen výsledkem rytířských duelů nejlepších bojovníků na obou stranách. Jarynovi šermíři vítězili, to ale nebránilo úskočnému Drakovi vytáhnout na nepřipravené obránce s dobývací věží a tvrz si násilím vzít.

článek k bitvě

Fotogalerie Habrovanská zteč 2014 bitva IMG_4259 IMG_4261 IMG_4263 IMG_4268 IMG_4269 IMG_4271 IMG_4274 IMG_4275 IMG_4279 IMG_4291 IMG_4294 IMG_4297 IMG_4301 IMG_4306 IMG_4308 IMG_4310 IMG_4311 IMG_4317 IMG_4322 IMG_4326 IMG_4328 IMG_4329 IMG_4334 IMG_4335 IMG_4339 IMG_4341 IMG_4342 IMG_4344 IMG_4345 IMG_4350 IMG_4351 IMG_4353 IMG_4355 IMG_4358 IMG_4365 IMG_4369 IMG_4370 IMG_4380 IMG_4382 IMG_4383 IMG_4390 IMG_4397 IMG_4398 IMG_4404 IMG_4486 IMG_4488 IMG_4491 IMG_4492 IMG_4494

 

Habrovanská zteč 2014
26. 4. 2014

Vystupovali: Equidance – Sandra Doležalová, „Hadí mág“ Cave, Dalibor Neuwirt, Michal Čagánek, klub YMCA Carpe Diem s ohňovou bitvou, Carpe Noctem s ohňovou šou, uváděl Libor Olšan. Po bitvě byl Petr pasován rytířem, proběhl rytířský turnaj. Nezapomněli jsme na děti, které si mohly zasoutěžit v rytířském duchu.

V bitvě, která trvala 30 minut, bojovalo osumdesát šermířů. Kulisu tvořila „tvrz“ z pavéz se vstupní branou a věží. Na akci se přišlo podívat odhadem přes 500 diváků.

Děj:

…byl parafrází bitvy u Wassenbergu, kde Filip Švábský – římský král vytáhl proti Otovi Brunšvickému – římskému vzdorokráli. Pro nás je však zajímavé, že o místu konání bitvy, dobytí města a následném obklíčení a porážce Otovy armády rozhodl náš – markrabě Moravský a král Český- Přemysl Otakar I. Zatímco vojska vzdorokrále Oty Brunšvického ustupovala k městu pod Filipovým útokem, Přemysl Otakar I. se svým odřadem obešel město Wassenberg. Brodil se přes močály na cestách, po kterých by armáda nemohla projít. On však měl pouze rytíře na koních a dobrého průvodce. Předjel vojsko vzdorokrále Oty a za městem mu zastoupil cestu. Wassenberg byl malý, velká Otova vojska by se do města nevešla celá a projít přes Přemysla Otakara I. by znamenalo rozdělit svou armádu a bojovat na dvou frontách. Proto ve městě Ota nechal pouze hrstku svých rytířů a stáhl se před město. A přestože armáda vzdorokrále Oty byla větší než obě armády protivníků, tak díky vojenské taktice náš Přemysl zabránil ústupu Oty přes město, to následně dobyl a zasáhl vítězně do bitvy.

článek k bitvě

Fotogalerie Habrovanská zteč 2014 bitva IMG_4259 IMG_4261 IMG_4263 IMG_4268 IMG_4269 IMG_4271 IMG_4274 IMG_4275 IMG_4279 IMG_4291 IMG_4294 IMG_4297 IMG_4301 IMG_4306 IMG_4308 IMG_4310 IMG_4311 IMG_4317 IMG_4322 IMG_4326 IMG_4328 IMG_4329 IMG_4334 IMG_4335 IMG_4339 IMG_4341 IMG_4342 IMG_4344 IMG_4345 IMG_4350 IMG_4351 IMG_4353 IMG_4355 IMG_4358 IMG_4365 IMG_4369 IMG_4370 IMG_4380 IMG_4382 IMG_4383 IMG_4390 IMG_4397 IMG_4398 IMG_4404 IMG_4486 IMG_4488 IMG_4491 IMG_4492 IMG_4494