Bitva Modřice 2012 – průběh

Před bitvou

Od pátku 15. června 2012 v modřickém areálu „Pod kaštany“ probíhala stavba kulis pro bitvu Modřice. Převážně během víkendu vyrostla uprostřed bitevního pole tvrz a byly dovezeny trébuchet a beranidlo. Přes týden se hlídalo a vylepšovalo, taky byly postaveny naše gotické stany sloužící zároveň jako přístřeší, zázemí i kulisa - Fotogalerie 2012 bitva Modřice - před svolávání do průvodu jarmark vstup na budoucí bojiště tvrz trébuchet ležení bitevní pole žínky před nácvikem před nácvikem vnitřek tvrze dobové stánky dětské hry dětské hry nácvik nácvik zdravotnický stan nácvik nácvik nácvik nácvik nácvik nácvik stánek s dřevogotikou Caveho hadi drátěné šperky dobový jarmark ležení posezení blondýnky jeden v prostoru určeném pro vystoupení a tři na bitevním poli. Město Modřice spolu s hasiči se postaralo o zázemí pro návštěvníky – prostorné stany s posezením a stánky s občerstvením.

Počasí vyšlo krásně, sluníčko svítilo, ani známky po dešti. V ležení mezi šermíři panovala dobrá nálada, řemeslníci rozkládali dobové stánky se svým zbožím. V sobotu ve dvanáct hodin, jakmile se vrátil kostýmový průvod z města, mohl proběhnout nácvik bitvy.

Šermířský den

V sobotu dne 23. června 2012 proběhl Středověký den a bitva Modřice – 5. ročník. V areálu „Pod kaštany“ jej uspořádal klub YMCACarpe Diem, za spolupráce a vstřícné podpory města Modřice, za pomoci Mysliveckého spolku v Modřicích a Sboru dobrovolných hasičů Modřice.

V jednu hodinu se modřický areál plnil diváky, kterých prošlo za celý den přes brány areálu kolem patnácti set. Moderátor Libor Olšan z Olšan uvedl starostu Modřic Josefa Šišku, který zahájil program dne.

Fotogalerie 2012 bitva Modřice - vystoupení 1 válečná porada Společnost přátel dělostřelby Jihlava Společnost přátel dělostřelby Jihlava Společnost přátel dělostřelby Jihlava Společnost přátel dělostřelby Jihlava Společnost přátel dělostřelby Jihlava kejklíř Jonáš kejklíř Jonáš Vražda ze Sudic kejklíř Jonáš Vražda ze Sudic Vražda ze Sudic Vražda ze Sudic Vražda ze Sudic Vražda ze Sudic Vražda ze Sudic Vražda ze Sudic Vražda ze Sudic Vražda ze Sudic Vražda ze Sudic Pod kaštany Pod kaštany Pod kaštany kejklíř Jonáš Sigurd Sigurd Sigurd Sigurd Sigurd Sigurd Sigurd Vzápětí vystoupila shdš Společnost přátel dělostřelby Jihlava s ukázkou dělostřelby. Do Modřic sebou přivezla i středověkou repliku děla, která byla pokřtěna před lety na prvním ročníku bitvy Modřice. Následovalo vystoupení Vraždy ze Sudic, který ukázal turnajové kousky na hřbetu koně. Oštěpem zabodl čuníka, posbíral věnečky dvorních dam a sekal hlávky zelí v letu. Nakonec s koníkem projel hořící otepí slámy. Varjažská družina Sigurd předvedla tvrdé kousky svého bojového umění. V mezivstupech bavil děti i dospělé svými bláznivými kousky kejklíř Jonáš.

Bitva začala ve čtyři hodiny a trvala i s děkovačkou 50 minut. Příběh do mikrofonu uváděl Libor Olšan z Olšan jako vypravěč – z pohledu královského herolda. Bojovalo přes 200 šermířů ze 43 skupin, sledovalo je patnáctset diváků. Bylo ošetřeno pár méně závažných zranění . Vše natáčelo sedm full hd kamer a na sestřihu se pracuje. O příběhu bitvy si přečtěte níže.

Fotogalerie 2012 bitva Modřice - vystoupení 2 „Bitva třiceti“ „Bitva třiceti“ „Bitva třiceti“ „Bitva třiceti“ „Bitva třiceti“ „Bitva třiceti“ „Bitva třiceti“ „Bitva třiceti“ „Bitva třiceti“ „Bitva třiceti“ Čarodějky s.r.o. Čarodějky s.r.o. Čarodějky s.r.o. Čarodějky s.r.o. Čarodějky s.r.o. Čarodějky s.r.o. Čarodějky s.r.o. Čarodějky s.r.o. hadí dívky Carpe Diem - Pohádka nepohádka Carpe Diem - Pohádka nepohádka Carpe Diem - Pohádka nepohádka Carpe Diem - Pohádka nepohádka Carpe Diem - Pohádka nepohádka Carpe Diem - Pohádka nepohádka Carpe Diem - Pohádka nepohádka Carpe Diem - Pohádka nepohádka Carpe Diem - Pohádka nepohádka Carpe Diem - Pohádka nepohádka Carpe Diem - Pohádka nepohádka Vražda ze Sudic - katovna Vražda ze Sudic - katovna Vražda ze Sudic - katovna Vražda ze Sudic - katovna Vražda ze Sudic - katovna Pobitevní blok vystoupení zahájila hrstka odvážných, kteří se utkali v šarvátce „Bitva třiceti“. Dále vystoupila historicko-divadelní společnosti Čarodějky s.r.o. aneb sestry rejdí ovzduším. Představení Carpe Diem se tentokrát ujmuli naši mladí. V příběhu „Pohádka nepohádka“ ožila sličná princezna, udatný princ Krasoň i strašlivý drak… anebo to bylo úplně jinak? Ve své katovně Vražda ze Sudic nešetřil nikoho, ani samotného starostu Modřic, který dostal výprask vařečkou od své vlastní dcery. Po setmění vystoupil Bravo team v mystickém příběhu s ohňovými efekty „Bájný amulet“. A na závěr, už za tmy, osvětlil bitevní pole hadí mág Cave ohňovou a pyrotechnickou šou.

Šermujícím děkujeme za nasazení v boji, divákům za přízeň a všem za perfektní atmosféru pohodového dne. A ještě poděkování všem, kteří přiložili ruku k dílu a přispěli ke zdaru akce. A dík vám Carpeďáci, moc jsem se bavila.

Bitva o tvrz „Pýcha“

Fotogalerie 2012 bitva Modřice - bitva 100_5668 100_5670 100_5682 100_5685 100_5687 100_5689 100_5691 100_5693 100_5695 100_5697 100_5698 100_5702 100_5704 100_5706 100_5713 100_5715 100_5716 100_5718 100_5719 100_5721 100_5725 100_5727 100_5729 100_5730 100_5731 100_5733 100_5735 100_5736 100_5737 100_5740 100_5742 100_5744 100_5748 100_5750 100_5752 100_5759 100_5760 100_5761 100_5762 100_5763 100_5764 100_5766 100_5767 100_5769 100_5772 100_5774 100_5775 100_5776 100_5777 100_5778 100_5781 100_5782 100_5783 100_5785 100_5788 100_5789 100_5792 100_5793 100_5796 100_5799 100_5803 100_5805 100_5807 100_5808 100_5810 100_5811 100_5815 100_5816 100_5817 100_5818 100_5820 100_5823 100_5829 100_5832 100_5833 100_5836 100_5837 100_5839 100_5841 100_5844 100_5847 100_5852 100_5858 100_5860 100_5863 100_5865 100_5874 100_5875 100_5877 100_5878 100_5882 100_5885 100_5889 100_5893 100_5895 100_5896 100_5897 100_5901 100_5903 100_5906 100_5907 100_5909 100_5911 100_5912 100_5914 100_5918 100_5920 100_5921 100_5924 100_5927 100_5929 100_5934 100_5941 100_5942 100_5945 100_5949 100_5954 100_5958 100_5959 100_5961 Pan Jaryn ze Sedla a Drak z Drakova si po celých pět let v neustálých šarvátkách vzájemně zle škodili, jak ve věci rytířské cti a dobré pověsti, tak značnými ztrátami na majetku i životech. Novým jablkem sváru mezi oběma nesmiřitelnými soky se tentokrát stala hrdá tvrz pana Jaryna. Nesla jméno Pýcha a to právem, neboť se pyšnila hned dvěma věžemi, což bylo široko daleko na celém panství Modřickém úkazem zcela nevídaným.

Pan Jaryn se nechal velkohubě slyšet, že je jeho tvrz pevností zcela nedobytnou a žádný z kořistníků ji nezdolá. Což se dá vyvrátit jedině tím, že se někdo postará o důkaz opaku. A přesně to byla ona poslední jiskra výzvy pro pana Draka z Drakova, který pojal ďábelský plán, jak konečně s nenáviděným sousedem jednou pro vždy skoncovat a navíc se sám stát pánem na tvrzi dvou věží.

V případě pana Draka se nedalo čekat, že by na tvrz přímo uhodil, jak to bylo v oněch rytířských časech zvykem a ani poctivé obléhání mu nebylo vlastní. Jeho nejmocnější zbraní byla lest. V rouše beránčím se zrádný Drak dostavil před Jarynovu tvrz s nečekanou výzvou k vzájemnému příměří. Pana Jaryna taková zpráva natolik zaskočila, že se neuváženě chopil podané mírotvorné ruky a na tvrzi Pýcha se ještě v ten samý den konala smírčí hostina. Avšak jak staré heslo praví: „Kdo volá po míru, chystá válku“. Tak se toto pořekadlo i tentokrát plně potvrdilo a pan Jaryn pozdě pochopil, že jeho nedobytná tvrz se dá dobýt zcela lehce tou nejzákeřnější zbraní zvanou zrada. Záhy byl pan Jaryn z Pýchy vypráskán.

Ale všeho do času. Vyštvaný pan Jaryn se brzy vzpamatoval a zhoufoval kolem sebe své věrné, aby Pýchu dobyl zpět. Jeho armáda se, posílena střelbou z katapultu, probila k tvrzi. Beranidlo rozrazilo bránu a útočníci vnikli do tvrze i pomocí žebříků. Pan Drak se ze své kořisti neradoval dlouho. Na tvrzi znovu zavlála Jaroslavova zástava.

Fotogalerie 2012 bitva Modřice - noc Bravo team - „Bájný amulet“ Bravo team - „Bájný amulet“ Bravo team - „Bájný amulet“ Bravo team - „Bájný amulet“ Bravo team - „Bájný amulet“ pyrotechnická šou – hadí mág Cave pyrotechnická šou – hadí mág Cave pyrotechnická šou – hadí mág Cave pyrotechnická šou – hadí mág Cave pyrotechnická šou – hadí mág Cave pyrotechnická šou – hadí mág Cave pyrotechnická šou – hadí mág Cave Vítr válečných změn nad modřickou tvrzí zavál po třetí! A korouhev vojenského štěstí se záhy obrátila. Pan Jaryn bohužel nechal své obléhací stroje nedostatečné chráněné v poli, a tak se jich všemi mastmi mazaný Drak úskočně zmocni a použil je proti původnímu majiteli. Drakovská horda překonala palisády i bránu, vnikla do tvrze. Mez dvěma věžemi vzplanula nevídaná řež, Drakova armáda zničila a rozbila vše, co jí přišlo pod ruku. Nakonec se obě armády utkaly v polní bitvě před tvrzí a Drakovo vojsko „slavně“ zvítězilo a Drak se stal pánem na pyšné, avšak rozbité, tvrzi Pýcha.

Pro ty kdo jsou lační více fotografií najdou odkazy na galerie ZDE.

A program s propozicemi k bitvě najdete TADY.

 
Štítky: ,