Bitva Modřice 06/2008 – průběh

Fotogalerie 2008-06-21 Bitva Modřice - 1 Před akcí Společnost přátel dělostřelby Jihlava vystoupení shš Carpe Diem - Pán a páže vystoupení shš Carpe Diem - Pán a páže vystoupení shš Carpe Diem - Pán a páže vystoupení shš Carpe Diem - Pán a páže vystoupení shš Baštýři vystoupení shš Baštýři vystoupení shš Baštýři vystoupení orientálních tanečnic aimirah vystoupení orientálních tanečnic aimirah vystoupení orientálních tanečnic aimirah vystoupení orientálních tanečnic aimirah vystoupení Rusty Nail Dne 21. června 2008 ožil modřický areál Pod kaštany čilým ruchem. Stovky zvědavých diváků a rodin s dětmi sem přišlo strávit sobotní odpoledne ve společnosti udatných rytířů a sličných panen, odpočinout si od všedního shonu a pobavit se. Tuto akci uspořádala skupina historického šermu Carpe Diem (klub YMCA), za spolupráce a vstřícné podpory města Modřice, pod záštitou starosty města Ing. Josefa Šišky. Poděkování patří rovněž hotelu Gregor, všem ostatním sponzorům a nejvíce těm, bez kterých by bylo pořádání akce nemožné – šermířům, účinkujícím a divákům.

Fotogalerie 2008-06-21 Bitva Modřice - 3 Vystoupení Pán a páže prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Pán a páže - prequel Akci zahájil starosta města Modřice Ing. Josef Šiška křestem středověké repliky děla, kterou přivezlo sdružení „Společnost přátel dělostřelby Jihlava“. S jinými palnými zbraněmi se mohli seznámit diváci v rámci doprovodného programu, jehož součástí byly i další vystoupení – skupiny historického šermu Carpe Diem, skupiny historického šermu Baštýři, orientálních tanečnic aimirah, k poslechu i tanci hrála bigbítová kapela Rusty Nail a ukázka řemesel proběhla v prodejních stáncích malého dobového jarmarku.

Fotogalerie 2008-06-21 Bitva Modřice - 2 Doprovodný program po bitvě "bitva třiceti" "bitva třiceti" "bitva třiceti" "bitva třiceti" "bitva třiceti" "bitva třiceti" "bitva třiceti" "bitva třiceti" pasování orientální tance aimirah ohňová šou AD INFINITUM ohňová šou AD INFINITUM Po vrcholu celého dne, v úmorném vedru svedené Středověké bitvě, kde se utkalo stopadesát šermířů před zraky asi tisícovky diváků, zbyl ještě prostor na premiérové vystoupení shš Carpe Diem „Pán a páže – prequel“, na šarvátky koncipované jako „Bitva třiceti“, pasování rytíře a na závěr dne zaplály ohně při vystoupení fakíra a tanečnic aimirah a ve velkolepé show sdružení AD INFINITUM. Tím pro diváky skončil den plný akce a zábavy, ale šermíři ještě do ranních hodin probírali u lahodného moku průběh bitvy… a v noci letního slunovratu padaly hvězdy.

Bitva

„Budeme vám vyprávět příběh z dob dávného středověku. Příběh, který se nikdy neudál, přesto je tak podobný skutečným tahanicím o moc, vliv a peníze, v nichž o směřování děje rozhodovaly špinavé války zákulisní i ty krvavé na bitevních polích…
… Náš příběh bude vyprávět o lením pánovi, knížeti Jaroslavovi ze Sedla, kterému byla dlouhou dobu trnem v oku vzrůstající moc jeho vazala rytíře Draka. Ve snaze získat více vlivu na svého podřízeného sebral Jaroslav ze Sedla svou armádu a vpadl na území svého rivala, drancoval kraj a plenil vesnice. I stalo se, že jeden z kapitánů rytíře Draka byl podplacen, zradil a vydal jednu z Drakových tvrzí bez boje. Jakmile se zpráva o počínání Jaroslava ze Sedla donesla sluchu rytíře Draka, přestože vazalem, vytáhl do boje proti svému pánovi. Jaroslavova vojska v ležení slaví své úspěchy a lehké dobytí Drakovy tvrze. Drakova armáda, ač početně slabší, využívá nepozornosti nepřítele… a náš příběh začíná.“

Fotogalerie 2008-06-21 Bitva Modřice - 5 Bitva 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg 46.jpg 47.jpg 48.jpg Ve vojenském ležení knížete Jaroslava pod dobytou tvrzí je zábava v plném proudu. Probíhají mučení a popravy osádky tvrze (Společenství svobodných pánů z Jihlavy a jejich „právo útrpné“), orientální tanečnice (aimirah) tančí pro potěchu žoldáků. Toho využije rytíř Drak a jeho muži zlikvidují předsunutou hlídku na hlásce a posádku katapultu. Potom je ležení napadeno a Jaroslavovo vojsko ustupuje do tvrze. Rozmrzelý Drak začíná s obléháním a svým obléhacím strojem postaveným mimo dosah děl děsí armádu svého rivala. Ten začne vyjednávat.
Po neúspěšném vyjednávání nechává Drak setnout hlavu zajatému Jaroslavovu bratrovi, panu Radomírovi z Veličan. Tím je dáno, že tato bitva bude svedena bez lítosti. Katapult zapálí bránu a Drakově armádě se podaří dobýt předpolí tvrze. Děly je však zničen katapult a obránci seberou všechny své síly a vytlačí útočníky ven. Kníže Jaroslav posílá pro pomoc – odřad svého vojska, který byl ráno vyslán na spížování.
Přestože se útočníkům podaří tvrz zapálit z bočního katapultu a vojsko musí tvrz opustit, aby zachránilo holý život, přivolané posily zvrátí průběh bitvy a zachrání knížete Jaroslava před porážkou. Rytíři Drakovi je sražena hlava a kníže si přivlastňuje jeho majetek a zvyšuje svou moc a vliv.

Bitevní vřava trvala plných padesát minut a kromě drobných oděrek a naraženin proběhla bez zranění, takže zdravotníci ze sanitky naštěstí neměli moc práce. Trpěliví dobrovolní hasiči vyčkali až na konec bitvy a uhasili nejenom hořící palisádu, ale i horkou krev šermířů prosících o osvěžení. Bitvy se účastnilo přibližně sto sedumdesát účinkujících ze dvaceti sedmi skupin. Velitelé jednotlivých křídel armád byli ze shš Armet, Lucius a pořádající Carpe Diem, o dělostřelbu se postarala Společnost přátel dělostřelby Jihlava a o provoz katapultů jeden z Rytířů Země Moravské.

Co předcházelo

Fotogalerie 2008-06-21 Bitva Modřice - 7 Stavba tvrze unc-čka :-) střecha palisády to bude trebuchet opevnění střecha uvnitř tvrze trebuchet rostou schody palisády uvnitř tvrze dobové ležení :-) stavba tvrze zastřílení malého katapultu téměř hotovo hotovo Hned, jak jsme před dvěma lety objevili malebný areál Pod kaštany, vyklíčila v nás touha uspořádat zde bitvu. Oslovili jsme zastupitelstvo města a to souhlasilo. Po zimní přípravě a velikém zařizování konečně nastal okamžik, kdy z myšlenky se měla stát skutečnost a započala stavba tvrze. Víkend před bitvou se všichni chopili kladiv a rýčů a dali se do díla. Postupně vyrostla tvrz a byl sestrojen katapult. Zvlášť děkujeme za pomoc panu Rostislavu Eignerovi (předseda Kulturně školské komise města Modřice), Rytířům Země Moravské a paní Heleně Najbrtové (YMCA).

Fotogalerie 2008-06-21 Bitva Modřice - 4 Průvod a nácvik průvod průvod nácvik nácvik nácvik A co předcházelo v den bitvy samotné? Dopoledne jsme v průvodu lákali obyvatele Modřic na odpolední podívanou a potom se šermíři spontánně seřadili na nácvik bitvy. Děkujeme všem za disciplínu a dodržení nevyhlášené prohibice.

(foto alibi a V. Starý)

Smutná douška

Fotogalerie 2008-06-21 Bitva Modřice - 6 Po řádění vandalů po bitvě po řádění vandalů po bitvě po řádění vandalů Poté, co tvrz přečkala bez úhony útoky rytířů a ostřelování trebuchetem i přívalové deště a vítr, nepřežila řádění vandalů a po necelých dvou měsících je v rozvalinách. Je dobře, že aspoň chvíli sloužila dětem jako útočiště ke hrám, hráčům paintballu jako skvělé bitevní pole a svatebčanům jako stylová kulisa. Čest její památce vzdávají Jaryn, Sunar, Hněd, Srnec, Jiljí, Inzi, Mahtar, Ruda, Mařík, Marcel, Bob, Virus, Tomáš, Lukáš, Radek, Robert, Honza, Chřesťa – ti, kteří v potu tváře dřeli na její stavbě.

Modřický zpravodaj 07/2008

Obrázek 1 z 1

Modřický zpravodaj 07/2008

 
Štítky: ,