Bitva Modřice 06/2009 – průběh

Proudy vody

Fotogalerie 2009-06-20 Bitva Modřice - bitevní pole stavba kulis 15.06.2009 stavba kulis 15.06.2009 stavba kulis 15.06.2009 bitevní pole před bitvou bitevní pole před bitvou bitevní pole před bitvou bitevní pole před bitvou následky dvoudenního deště trebuchet nácvik bitvy nácvik bitvy nácvik bitvy nácvik bitvy nácvik bitvy nácvik bitvy nácvik bitvy nácvik bitvy nácvik bitvy nácvik bitvy nácvik bitvy bitevní pole den po bitvě bitevní pole den po bitvě bitevní pole den po bitvě bitevní pole den po bitvě pohled z tábořiště šermířů těsně před odjezdem posledních Byl červnový týden roku 2009. Stavba kulisy vesnice na budoucím modřickém bojišti probíhala nad plán rychle. Když tu, v pátek ráno před sobotní bitvou, se spustily z nebe proudy vody. Všichni doufali, že je to jen letní průtrž mračen. Ale prudký déšť neustával. Odpoledne začali přijíždět a rozkládat svá ležení první bojovníci, ale déšť neustával. „Podle předpovědi počasí má přestat pršet v sedum večer.“ říkali s nadějí někteří. Ale lilo vytrvale dál. Nepřála bych vám vidět to zoufalství a zlost v tvářích šermířů z Carpe Diem, vždy odhodlaných překonat každou překážku a postavit se každému soupeři, teď však bezmocných. Voda a bláto. Příliš silný protivník. Přijdou snad měsíce příprav vniveč?

Sobotní ráno bylo plačtivé. Terén byl rozbahněný. Vypadalo to, že už ta proklatá voda nikdy nepřestane padat z oblohy. Přesto začali přijíždět a rozkládat jarmark stánkaři a dorazily vystupující skupiny. Z daleka přijížděli další šermíři po loňském ročníku natěšení na fajn akci. Program měl začít v jednu hodinu. V poledne stále pršelo. Diváci nikde. Rozpaky. „Odpískáme to?“. Bylo vidět zklamání. Přijeli zbytečně? „Bitva bude! Třeba jen pro šermíře…“

Teď to zkrátím. Deset minut před jednou hodinou přestalo pršet. Hektické poslední přípravy. První zvědavci přišli. Fotogalerie 2009-06-20 Bitva Modřice - soutěže příprava jarmarku příprava jarmarku úvodní slovo místostarostky Modřic soutěže pro děti soutěže pro děti soutěže pro děti soutěže pro děti soutěže pro děti soutěže pro děti Šermířský den začal s půlhodinovým zpožděním. Program byl téměř beze změn dodržen. Na bitvu VYSVITLO slunce. Diváků přišlo stejně jako loni kolem tisícovky. Bavili se dospělí i děti, pro které hlavně byl letošní ročník koncipován. Ufff

Přátelé ve zbrani – smekáme před vámi, kteří jste i přes velkou nepřízeň počasí přijeli a zůstali. Nechali si natéct vodu do stanů, pařili se ve vlhké výstroji, porezivěly vám zbroje, váleli jste se v bahně  a při večerních radovánkách jse znovu mokli. Děkujeme.

Šermířský den

Vše nakonec dobře dopadlo a dne 20. června 2009 proběhl Středověký den a bitva Modřice – 2. ročník. V areálu Pod kaštany jej uspořádal klub YMCA – shš Carpe Diem, za spolupráce a vstřícné podpory města Modřice, pod záštitou starosty města Ing. Josefa Šišky a za pomoci Mysliveckého spolku v Modřicích.

Fotogalerie 2009-06-20 Bitva Modřice - vystoupení shš Rytíři země zubra shš Rytíři země zubra De Svenska Adelsmannen shš Sigurd shš Sigurd shš Sigurd shš Sigurd šarvátka - Bitva třiceti šarvátka - Bitva třiceti šarvátka - Bitva třiceti šarvátka - Bitva třiceti šarvátka - Bitva třiceti De Svenska Adelsmannen De Svenska Adelsmannen De Svenska Adelsmannen období války třicetileté versus gotika období války třicetileté versus gotika aimirah aimirah aimirah aimirah aimirah Akci zahájila neformálním projevem místostarostka města Modřice Ing. Hana Chybíková a už se první děti hrnuly do soutěží v rytířském duchu, se kterými nám pomohli Rytíři Země Moravské.  Tentokrát se doprovodný program netočil pouze kolem středověku. Diváci si mohli udělat srovnání období gotiky, vikingů i doby války třicetileté. První vystoupili Rytíři Země Zubra s komedií „Pás cudnosti“, ve kterém jsme mohli shlédnout gotický rytířský turnaj. Skupina Sigurd předvedla jak se používaly ve formacích vikingské štíty. Dech se tajil při tvrdosti jakou Sigurdi bojovali.  A už všichni šermíři utíkali na nácvik bitvy, který kvůli dešti doposud nebyl možný. Diváci se mezitím nenudili, protože stále probíhaly dětské soutěže o ceny moderované Liborem Olšanem a promítalo se video z loňského ročníku.

Bitva samotná trvala něco přes půl hodiny a zůčastnila se jí stovka šermířů. Drobných zranění bylo požehnaně, protože všichni měli díky počasí velký vztek a ten si na bojiště přinesli sebou, takže zdravotníci měli co ošetřovat. Při upalování pany Johanny některé děti usedavě plakaly a jiné všímavější komentovaly, že to hoří jenom figurína, zatímco živá Janička se schovává za palisádou. Bitva byla oproti loňsku tvrdší a akčnější.

Komu nestačilo šermování v bitvě měl ještě možnost zabojovat si při šarvátce – „Bitva třiceti“. Potom vystoupila De Svenska Adelsmannen s představením z období války třicetileté. Krásu a ladnost pohybu obzvlášť pánové obdivovali při vystoupení orientálních tanečnic aimirah. Došlo i na pasování malých rytířů, kteří si vydobyli své rytířské ostruhy v soutěžích.

Na závěr odpoledne bylo přeloženo premiérové vystoupení Carpe Diem – Pan a páže s podtitulem Lest. Fotogalerie 2009-06-20 Bitva Modřice - Pán a páže lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest vystoupení shš Carpe Diem: Pan a páže 3 - Lest Jako vždy byly nejbezprostřednějšími diváky děti, které s otevřenou pusou nevěřícně zíraly na to, jak páže naostřeným kopím opravdu bodne do páně Jarynovy hrudi. Při bláznivých příhodách této dvojice ze všech spadlo napětí. Stále nepršelo a vše šlo podle plánu… Potom za tmy se všichni přemístili zpět na bitevní pole a propukla ohňová šou. Čaroděj Cave se svými nemrtvými obsadil vesnici a hrstka odvážných šla osvobodit jejich duše. Při boji plném ohňostrojných efektů a za velké pomoci hasičů, kteří ochotně přilévali do ohně benzín, aby vodou nasáklé dřevo vůbec hořelo, lehla vesnice popelem (přece zničení kulisy nenecháme jako loni na vandaly :-) ). Ke konci noční ohňové bitvy se zase otevřelo nebe a přízračný déšť pomaloučku uhasil oheň.

Bitva

Fotogalerie 2009-06-20 Bitva Modřice - bitva 100_0254 100_0255 100_0259 100_0261 100_0263 100_0264 100_0268 100_0273 100_0274 100_0276 100_0277 100_0278 100_0279 100_0281 100_0283 100_0285 100_0286 100_0287 100_0289 100_0290 100_0292 100_0294 100_0296 100_0297 100_0298 100_0300 100_0301 100_0302 100_0303 100_0305 100_0306 100_0307 100_0309 100_0312 100_0313 100_0315 100_0316 100_0317 100_0318 100_0319 100_0323 100_0324 100_0325 100_0326 100_0327 100_0328 100_0329 100_0330 100_0331 100_0332 100_0334 100_0335 100_0336 100_0338 100_0340 100_0342 100_0343 100_0344 100_0346 100_0347 100_0348 100_0351 100_0354 100_0355 100_0360 100_0363 100_0365 100_0370 100_0371 100_0372 100_0374 100_0377 100_0382 100_0387 100_0388 100_0393 „Poslyšte příběh jednotlivce zmítajícího se v soukolí mocenských zájmů jiných…Rytíř Jaroslav zaslíbil již v útlém mládí svoji dceru Johannu rytíři Drakovi. Hnán mamonem však v den její plnoletosti daný slib nedodrží a při tajném obřadu ji vdává za bohatého pana Olšana z Olšan. Rytíř Drak je o zradě zpraven svými zvědy a prahne po pomstě. S heslem – „Když nemohu mít Johannu já, nebude ji mít nikdo!“ se vydává na vojenské tažení.“

Z kostelíčku vycházejí svatebčané. Na počest novomanželů byla uspořádána vesnická slavnost. Probíhající veselí přeruší rytíř Drak, který přichází s předvojem svého vojska. Napadá málo početné stráže u opevnění a probíjí se do vesnice. Zabíjí většinu rytířů pana z Olšan a Johanna je zajmuta. Již je vdaná za jiného, tudíž slovo dané jejím otcem nebylo dodrženo. Rozzuřený Drak ji v návalu zlosti bez milosti upálí.

Pan z Olšan mezitím ve vesnici zburcuje prostý lid a jde zachránit svou paní. Sedláci se chopí halaparten, cepů, klacků, ženy popadnou válečky, pánvičky, smetáky a společně předvoj zaženou. Ale hranice již vzplála a pro Johannu není záchrany. Olšan běduje před hranicí a vysílá spěšného posla s prosbou o pomoc k panu Jaroslavovi, aby zachránil holý život a těch pár, co útok přežili.

Příchází Jaroslavovo vojsko a zaujímá obranné pozice. Útočící předvoj se zatím spojil s hlavní armádou pana Draka a začíná dobývání palisád. Opevnění pod tlakem útočícího Drakova vojska a za vydatné pomoci střelby z terbuchetu padá. Zformovaná vojska se utkají v polní bitvě.

Drakův střed proráží formace obránců a ocitá se za jejich zády. Formace obou armád se rozpadají a dochází k osobním soubojům. Rytíř Drak pronásleduje a zabíjí Jaroslava. Zničí jeho zástavu, přesto však nezíská převahu na bojišti. Pan Olšan znovu zformuje své řady a donutí rytíře Draka ustoupit. Ten se s posledními bojovníky uchýlí do kostela. Jaroslavovo vojsko kostel oblehne a snaží se jej dobít. Fotogalerie 2009-06-20 Bitva Modřice - ohňovka ...udržuje ve vesnici... ...její obyvatele v podivném stavu -... ...- stavu nemrtvých... ...Přichází vojsko... ...s cílem zničit čaroděje,... ...a nekromantům dovolit... ...odejít na onen svět... ...Cave mocnými kouzly... ...se svými věrnými nemrtvými... ...odolává náporu vojska... ...Zjeví se bílý čaroděj... ...a přidává se na stranu dobra... ...Při zápasu kouzelníků... ...se pomalu daří vítězit dobru... ...a padnou první nemrtví... ...vesnice je podpálena... ...Když bílý čaroděj vysloví: ...černý mág Cave umírá. Pan z Olšan z hranice, kde mu upálili milovanou Johannu bere zapálené dřevo a podpaluje jím kostel. Drak v plamenech umírá.

„A tak se stal Libor Olšan z Olšan jediným vítězem bitvy, o kterou se neprosil a nikdy o ni nestál. Zlé konání obou pánů, bylo po právu potrestáno. Paní Johanna je oplakána. Nyní pan Olšan v míru spravuje državy páně Jaroslava, které zdědil.“

foto alibi

fotky k akci jinde na netu

Modřický zpravodaj 07-08/2009

zpravodaj

 
Štítky: ,