Bitva Kozmice 09/2020

alibi, 5. 09. 2020

U příležitosti oslavy 670 let od první písemné zmínky o Kozmicích uspořádala dne 5.9.2020 skupina historického šermu Foltest Bitvu. Kromě bitvy proběhly také turnaje. V turnaji těžkooděnců se Hanz přes bojovníky z HMB probojoval do finále a vyhrál druhé místo. A v následujícím turnaji lehkooděnců se probojoval do semifinále, kde skončil na čtvrtém místě. Gratulujeme!

Fotky mix – autoři Hanz, Rose wings, Renata Roxy Pechová

fotky z akce

Štítky: ,

Lovčičská zteč 2020

alibi, 12. 01. 2020

Omlouváme se, akce je zrušena. Na shledanou v lepších časech. Carpe Diem

 

 


Letos bude klub YMCA Brno Carpe Diem pořádat pouze bitvu v Lovčičkách, která proběhne v termínu obvyklém pro Modřice.

Zábavné odpoledne ve středověkém duchu pro děti i dospělé.

Pořádá klub YMCA Brno Carpe Diem ve spolupráci s obcí Lovčičky.
Místo konání: Lovčičky - bitevní pole u statku.
Občerstvení bude fungovat od pátku 19.6.2020 do neděle 21.6.2020.

Těšit se můžete na:

pátek 19.6.2020

 • večerní ohňová show In Taberna
 • bez vstupného

sobota 20.6.2020

od 14:00 do 23:00

 • šermířský turnaj
 • BITVA
 • šermířské vystoupení Carpe Diem (Klub YMCA Brno – gotika)
 • šermířské vystoupení KroHiS (Kroužek historického šermu – raný středověk)
 • vystoupení s koněm Equidance (Sandra Doležalová)
 • koncert Metanoon (rocková legenda opěvující rytířské hrdiny)
 • ohňová show Novus Origo (Společensto ohně a meče – účastníci Česko Slovensko má talent)
 • pro děti boj s rytířem a střelba z luku a kuše
 • moderuje Libor Olšan
 • dobové ležení
 • jarmark
 • vstupné

Propozice pro šermíře a stánkaře

Nájezd na bitevní pole možný v pátek 19.6.2020, občerstvení bude fungovat od pátku do neděle.

V den bitvy zajištěno jídlo a pití pro šermíře (oběd + pivo či limo).
Gotická bitva, není podle historické události a nemá přesnou dataci.
Kostýmová povinnost – gotika (celá), ochrana hlavy nutná, tyčové zbraně – ne.
Pravidla turnaje zde.

Fotogalerie Lovčičská zteč 2020

Štítky: , ,

Kvasiny 06/2019

alibi, 29. 06. 2019

Dne 29.6.2019 proběhl druhý ročník Půtových zámeckých slavností aneb Bitva v Kvasinách, která se koná v zámeckém parku. Pořádala ji skupina Selago. Bitvu jsme si i s průvodem přes parné počasí užili, rovněž jsme se zúčastnili turnaje a Hanz vybojoval druhé místo v kategorii lehkooděnců.

pár fotek zkopírováno z galerií v odkazu

Fotogalerie 2019-06-26 Bitva Kvasiny 02 03 04 05 06 07 101 103 104 105 106 14 15 16 17

 

Štítky: ,

Rytířský turnaj – Pravidla

alibi, 20. 06. 2018

Turnaj je koncipován jako duelový, vícekolový a vyřazovací. První kolo, do kterého nastoupí všichni přihlášení účastníci, bude mít diametrálně odlišná pravidla od kol následujících. Počet účastníků je předem dán na 16 rytířů, v ideálním případě po jednom z každé skupiny. Účastníci jsou s pravidly turnaje seznámeni dostatečně předem, aby si je osvojili.

Základní společná pravidla:
• Před začátkem turnaje se jména všech rytířů napíšou na papírky, které se vloží do losovacího osudí. Před začátkem každého souboje v daném kole se z osudí vytáhnou pouze dvě jména těch, kteří mají soupeřit v následujícím souboji. Soupeř tedy bude každému rytíři oznámen až těsně před začátkem zápasu.
• Prvního kola, jehož pravidla budou nastíněna níže, se zúčastní 16 rytířů, proběhne tedy 8 duelů. Po prvních osmi duelech se osm vítězů vloží zpět do osudí a v následujícím kole se bude opět losovat dvojice vždy až před každým zápasem. Z druhého kola tedy budou postupovat 4 rytíři do kola třetího. Před třetím kolem se opět vloží jména rytířů do osudí a budou následovat dva zápasy dvojic, z nichž vzejde finálová dvojice do kola posledního.
• Turnajové kolbiště bude ohraničený čtverec o straně cca 10 metrů, aby se rytířům dal dostatek prostoru k pohybu. V každém rohu čtverce bude jeden sudí. Každý zápas dle stanovených pravidel posuzují sudí společně, a to tak, že vždy dva hlídají primárně zásahy toho z rytířů, který na počátku zápasu nastoupí na jejich straně (tj. počítají zásahy, které tento rytíř obdržel). Výsledek zápasu, případně uznání/neuznání zásahu určuje majoritní názor na straně rozhodčích. V případě rovnosti hlasů rozhoduje pátý/hlavní rozhodčí, který též zapisuje výsledek.

Výstrojní pravidla:

• Povinné součásti zbroje jsou:
o Dostatečně kvalitní helma
o Kyrys nebo dostatečně kvalitní prošívanice eventuálně doplněná kroužkovou košilí či koženou zbrojí
o Plátové nebo kroužkové rukavice
o Chrániče ramen, minimálně kožené nebo prošívané

• Nepovinné avšak doporučené součásti zbroje jsou:
o Chrániče stehen, případně dostatečně dlouhá prošívanice
o Chrániče loktů
o Ochrana krku/páteře
o Suspenzor

• Povolené zbraně jsou meče a štíty všech velikostí a jejich kombinace. Je tedy možné použít i dva meče, meč a tesák, šavli/malchus apod..
• Zakázané jsou veškeré tyčové zbraně, palcáty a kladiva, sekery apod.

Zásahové zóny:
V obou částech turnaje (v prvním i v následujících kolech) se jako zásahové zóny počítají následující části těla: Hlava, trup, ramena a paže po loket (bez loktů samotných), dolní končetiny po kolena (bez kolen samotných). Předloktí se jako zásahová zóna počítá pouze v případě, že jím rytíř kryje hlavu.
V celém turnaji je zakázáno aktivní bodání. Bod vedený proti obličeji znamená okamžitou diskvalifikaci. Stejně tak jsou zakázány úmyslné údery proti prstům a zápěstím a rozkroku.

Pravidla prvního kola:
• Dvojice nastoupivší k zápasu se postaví do výchozí pozice, pozdraví sebe, diváky a hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí vhodným způsobem zahájí zápas. Po zahájení zápasu spustí časomíru, která odpočítává jednu minutu, po které zápas končí.
• Před vlastním zahájením zápasu dostane každá dvojice krátký čas na dohodu, zda finální výsledek jejich zápasu určí sami bojující rytíři (čestně uznají svoji porážku), nebo nechají rozhodnutí na rozhodčích. V případě, že se po zápase bojující čestně neshodnou na vítězi, nebo se tak dle předchozí věty nedohodli, rozhodují rozhodčí dle pravidel níže.
• V rámci výše uvedených zásahových pravidel je dovolen jakýkoliv styl vedení zápasu včetně chvatů, pák, podrážení nohou a přetlačování. Po úspěšném zásahu se zápas nepřerušuje a soupeři mohou dále pokračovat v boji bez zastavení. Jedinou výjimkou, kdy se boj přerušuje a časomíra se zastavuje je případ, kdy je jeden nebo oba rytíři povaleni na zem, nebo se jeden, nebo oba ocitnou mimo kolbiště.
• Zápas skončí okamžitým vítězstvím jednoho z rytířů , pokud soupeři odebere zbraň.
• Pokud uplyne čas určený k zápasu bez toho, aniž by jeden ze soupeřů byl odzbrojen, o vítězi rozhoduje převaha v prostém počtu zásahů, kterou počítají sudí dle zásahových ploch určených výše. Vyhození soupeře mimo kolbiště, nebo aktivní povalení soupeře na zem (země se dotýká buď zády, nebo hrudníkem, nebo alespoň jedním loktem) se započítává jako 5 zásahů (+ 5 bodů).
• V případě rozporu v názoru sudích a rovnosti hlasů rozhoduje hlavní rozhodčí.

Pravidla druhého a následujících kol:
• Dvojice nastoupivší k zápasu se postaví do výchozí pozice, pozdraví diváky a hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí vhodným způsobem zahájí zápas. Při druhém a dalších kolech časomíra neběží. Zápas končí teprve v momentě bodového vítězství jednoho z rytířů.
• V druhém a následujících kolech se neuznávají jakékoliv „zápasnické“ techniky vedení boje. Přípustné jsou seky a odebírání zbraně, nikoliv však páky, jejichž účelem je pouze povalit soupeře.
• Po každém zásahu/připsání bodů se zápas přerušuje. Rytíři jsou po provedení zásahu povinni odstoupit od soupeře a zahájit znovu.
• Dva sudí příslušní ke konkrétnímu rytíři v případě zásahu hlásí zásah hlavnímu rozhodčímu, který zároveň počítá celkové skóre.
• V druhém a dalších kolech jsou všechny zásahy bodovány tímto způsobem:
o Hlava + předloktí kryjící hlavu – 3 body
o Trup – 3 body
o Ostatní povolené zásahové plochy – 2 bod
o Odebrání zbraně + aktivní povalení na zem – 5 bodů
• Souseky se nepočítají ani jedné straně.
• Vyhrává ten se soupeřů, který nejdříve docílí počtu 9 bodů.

Štítky:

Cimburk u Koryčan 05/2018

alibi, 5. 05. 2018

Dne 5.5.2018 pořádala skupina In Taberna 3.ročník turnaje na hradě Cimburk u Koryčan. Naši se samozřejmě turnaje zúčastnili, Jaryn ho vyhrál!… a ke zdárnému konání akce přispěli i malým vystoupením.

foto

Štítky: ,

Bitva Modřice 2016 – fotky

alibi, 27. 06. 2016

Moc děkujeme všem šermířům, kteří se bity Modřice zúčastnili – bylo vás v poli víc než dvě stovky z 32 skupin!!!…. Hasičům děkujeme za skvělé hašení žízně a hladu a kulturně-školské komisi města Modřice za nezbytné a nepostradatelné organizační záležitosti … pořadatelé Carpe Diem  :)

V sobotu 25. června 2016 se v modřickém areálu Pod Kaštany konal Šermířský den a Bitva Modřice 2016. Akce se uskutečnila pod záštitou města Modřice, organizaci zajišťovala kulturně-školská komise města Modřice a klub YMCA Brno – Carpe Diem, občerstvení zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů Modřice.

Přestože to opticky nevypadalo, tak se v modřickém areálu Pod Kaštany podle počtu prodaných lístků během příšerně parného dne protočilo více než 500 diváků. Ti měli možnost zhlédnout středověký den ve znamení koní a dvě bitvy. Jednu se scénářem „Ve jménu otce“, které se účastnilo víc než dvě stovky šermujících ze 32 skupin.

Příběh bitvy vyprávěl herold královský Libor Olšan z Olšan:
Svého času byl majitelem modřického panství rytíř Marcel Pancíř.  Pan Pancíř byl nejen  dobrým pánem svému lidu, ale také šťastným otcem, který byl po právu náležitě pyšný na rytířskou čest,  statečnost a bojovou zdatnost svých milovaných ratolestí: synů  Mečislava a Drakomora. Avšak Pancířova otcovská náklonnost a tolerance  vydržela jen  do té doby, než mu jeho synkové  dali najevo, že nehodlají hospodařit, orat, sít a sklízet a už vůbec ne  sídlo zvelebovat a statky rozmnožovat, ale spíše jen nezřízeně hýřit a v šarvátkách a kláních nalézat pomíjivé potěšení.
Tehdy své syny rozhněvaný otec Pancíř rázně pokáral a po té je ohromil tvrdým verdiktem : „Slyšte a poslyšte mou poslední vůli zhýralí potomkové! Tento rodný hrad,  jakož i  celé panství na Modřicích nepřipadne vám , ale mým oddaným poddaným, neboť oni  na něm poctivě pracují k rozkvětu jej vedou  a především mým statkům  zahynout nedají. Tímto jste oba moji nezdární  synové jako jeden,  z mé poslední vůle vyděděni!“
To ovšem oba bratři Drakomor i Mečislav vzali jako krkavčí  křivdu a bez ohledu na  zákony úcty k rodičům,  rozhodli se vzít svá práva do vlastních rukou!.

Ve druhé bitvě – turnajové bojovaly čtyři formace podle pravidla: „Vyhrává ten, kdo uchrání svého velitele“ a letos v ní zvítězila domácí pořádající skupina Carpe Diem posílená o shš Templ.

Uskupení Tvrz předvedla své jezdecké umění ve třech blocích, ve kterých nejprve představila rytíře na koních, jejich dovednosti a způsob tréninku a nakonec vše vyvrcholilo velkým turnajem na koních včetně tjostu – zápolení s tříštivými dřevci.

Carpe Diem sklidila zasloužený potlesk za své premiérové představení „Nový epochální výlet páně Jaryna ke břehům nového kontinentu, aneb jak to doopravdy bylo s objevením Ameriky“.

A večer (už spíše jen pro šermíře) promítal Honzík z Carpe Diem video z loňského ročníku. Na záznam se můžeme těšit z letoška, protože akci natáčely 4 kamery, z nich jedna létala na dronu.

Jako zpestření dne byly pro děti k dispozici stanoviště „šerm s rytířem“ a „střelba z luku“. Čaroděj Cave si pomazlení se svými škrtiči taky nenechal pro sebe. A kdo ještě neměl dost, mohl se projet v drožce tažené párou – koňským spřežením. Komu se nechtělo utrácet jenom za výtečné jídlo, mohl své měďáky proměnit v dobových stáncích za středověký tovar.

fotky z akce

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-modricemi-se-neslo-zvoneni-mecu-a-vrava-bitvy-utkali-se-sermiri-20160625.html

http://shscarpediem.rajce.idnes.cz/Bitva_a_stredoveky_den_Modrice_2016

http://cestovatelhanka.rajce.idnes.cz/Carpe_Diem_bitva_turnaj

http://cestovatelhanka.rajce.idnes.cz/Carpe_Diem_bitva_2016

Štítky: , ,

pozvánka na Bitvu Modřice 2016 – 25.6.2016

alibi, 24. 05. 2016

Fotogalerie Bitva Modřice 2016 - pozvánka lode stvanci

foto michaela wecker

V sobotu 25. června 2016 se bude v modřickém areálu Pod Kaštany konat Šermířský den a Bitva Modřice 2016. Akce se uskuteční pod záštitou města Modřice, Organizaci zajišťuje kulturně-školská komise města Modřice a klub YMCA Brno – Carpe Diem, občerstvení zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Modřice.

Můžete se těšit na nabitý program – dvě bitvy, premiérové vystoupení Carpe Diem a šermířský den ve znamení koní kaskadérské, divadelní a šermířské společnosti Štvanci.

Program dne:
13:00     oficiální zahájení
13:15     vystoupení na koni – Štvanci
14:00     BITVA
15:00     vystoupení na koni – Štvanci
16:00     BITVA – turnaj
17:30     velký turnaj na koních – Štvanci
19:00     premiérové vystoupení shš Carpe Diem
21:00     promítání loňského ročníku

Propozice
gotická bitva, není podle historické události a nemá přesnou dataci,
kostýmová povinnost – gotika (celá), ochrana hlavy nutná, ne tyčové zbraně
Účast v bitvě je pouze pro zvané. Pokud máte zájem se zúčastnit, prosím kontaktujte nás carpedi@seznam.cz nebo mobil 604 743 095 (Jaryn)

Pro stánkaře
STÁNKAŘI JSOU ZVANÍ TI, KTEŘÍ SE AKCE JIŽ ZŮČASNILI.
Pokud nás budete kontaktovat, prosíme POUZE e-mailem na carpedi@seznam.cz.

Kudy na bitvu:
Kudy se dostanete na bitevní pole? Tady je odkaz na MAPU na Seznamu 49°7’50.376″N, 16°35’54.549″E

Modřice u Brna, areál Pod Kaštany, vedle velkoobchodu Ptáček, tramvaj č.2, autobus č.73, zastávka Tyršova

mapka.jpg

Štítky: , ,

Bitva Modřice 2015 – průběh

alibi, 21. 06. 2015

Šermířský den

Fotogalerie Bitva Modřice 2015 - průběh Lenka Ventrubová a Libor Olšan Rytíři Země zubra bitka u Chlumce bitka u Chlumce bitka u Chlumce bitka u Chlumce bitka u Chlumce bitka u Chlumce bitka u Chlumce bitka u Chlumce bitka u Chlumce Carpe Diem tržiště Equidance divácká mexická vlna na podporu domácích šermířů boj o korouhve Yufi Dědictví Bravoteam Carpe Noctem

V sobotu v areálu „Pod kaštany“ proběhl Středověký den a bitva Modřice 2015. Za spolupráce a podpory města Modřice, za pomoci Sboru dobrovolných hasičů Modřice a Mysliveckého sdružení Modřice jej uspořádal klub YMCA– Carpe Diem.

Již osmým rokem v jednu hodinu odpoledne ožil areál „Pod kaštany“ pestrobarevným světem šermířů z dávných věků. Nebe strašilo drobnými přeháňkami a tak se občas bylo třeba ukrýt pod velkými stany města Modřice. Přesto během dne, kdy jedno vystoupení stíhalo druhé, sem zavítalo kolem šestnácti set diváků.

Rytíři Země zubra nás dokázali rozesmát komediálním veršovaným představením „Meč králů“. V druhém vystoupení podle Alighieriho Božské komedie překvapili temně laděnou „Danteho cestou“ plnou démonů.

Equidance – Sandra Doležalová očarovala diváky svým novým představením „Carmen“, kde bylo překrásně propleteno „španělské ježdění“ na bílé lipicánské klisně a ohnivý tanec flamenca.

Úplnou novinkou v Modřicích byly ukázky létání dravých ptáků sdružení Dědictví. Diváci se dozvěděli spoustu zajímavostí a děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet přílet poštolky nebo káněte na ruku.

Bravo team Libora Olšana se představil s premiérou svého šemířsko-divadelního kousku „Kořist“ o nájemném lovci lidí, který se může sám stát kořistí.

Po setmění bylo jako bonus na velkém plátně promítnuto profesionálně sestříhané video z loňského ročníku. Bitvu tehdy snímalo několik fullHD kamer, z nich jedna létala na kamerové kvadroptéře. Ocenili ho bouřlivým potleskem nejen šermíři, kteří se bitvy účastnili.

O mezihry mezi jednotlivými vystoupeními se postaral žonglér Jiří Černý alias Yufi a tečkou nakonec se stala žonglérská ohnivá performace sdružení Carpe Noctem. Dnem provázel herold královský Libor Olšan.

Ovšem samozřejmě nesmím zapomenout na bitvu – tedy rovnou dvě. V té první, inspirované šarvátkou z českých dějin – „Bitkou u Chlumce“  - bojovaly dvě stovky šermířů podle předem daného scénáře. Druhá bitva scénář neměla. Bojovaly v ní čtyři družiny po dvaceti, které měly za úkol ukořistit korouhve nepřátel a „zabít“ jejich velitele. Modřičtí Carpe Diem, kteří měli velikou diváckou podporu, vyhráli všechny ze svých střetů, ale v konečném soupeření nakonec zvítězilo spojení Sigurdu a Taranisu.

Děkujeme všem šermířům za bezvadnou akci a poklona všem, kteří přiložili ruku k dílu. Doufám, že jsme se tady vespolek nesetkali naposledy.

Příběh bitvy

„Bitka u Chlumce“:

Roku 1125 povstal proti přemyslovskému knížeti Soběslavovi Otto olomoucký. Obrátil se o pomoc k západnímu sousedovi – saskému císaři Lotharovi, představiteli císařské moci svrchované nad českými zeměmi. Lothar uvítal tuto záminku a vytáhl s početným vojskem do Čech, aby tam ze své vůle dosadil Ottu na trůn.

Soběslav se chopil meče. Ze sídelního hradu vytáhl se svou družinou ku Praze a cestou připojoval další ozbrojené houfce. Postup byl obtížný. Mrzlo, lesní stezky v hlubokých lesích byly stále neproniknutelnější, nakonec začalo hustě sněžit. Lotharova nepřátelská vojska byla podle zvědů vzdálená ani ne den pochodu. Kníže Soběslav se proto u lesní tvrze Chlumce utábořil a po poradě s vladyky se rozhodl využít znalosti okolního terénu. „Co propustí hustý les a co se vyprostí ze závějí, to naběhne na naše kopí a meče.“

A tak se i stalo. Dne 18. února léta páně 1126 upachtěné Lotharovo vojsko brodící se závějemi zpomalovalo a roztahovalo se do délky. Když hlídka narazila na méně zasněžené úzké údolí, bylo rozhodnuto. Do průsmyku vyrazil nejprve předvoj vedený Ottou. Tam je ovšem jako sněhová lavina převálcovalo Soběslavovo vojsko. A Otta olomoucký padl.

Ovšem zadní voj ještě do údolí nevešel. Byl zahájen ústup a Lothar vyvedl své bojovníky na nejbližší kopec, kde v kruhové obraně očekával boj na život a na smrt. Ale Soběslav neútočil. Do večerního ticha se lesem rozezněly rány seker. Čeští obléhatelé obklopili kopec i se saským táborem dřevěným hrazením. Lothar byl po spěšném ústupu oslaben a bez zásob. Bylo mu jasné, že přes hradby se ven neprobije a tak Soběslavovi stačí pouze čekat, až nepřítel vyhladoví. Pro Lothara to byla bezesná noc – je jedno jak, smrt brzy přijde.

Ráno však k Lotharovi místo kruté smrti zamířilo poselstvo. K údivu všech český vítěz vrátil poraženému nepříteli svobodu. Na oplátku Lothar potvrdil knížecí hodnost Soběslavovu vložením české korouhve do jeho pravice a se svým vojskem pokojně odtáhl.

„Vzpomeň pohádek své báby o stohlavé sani. Když je jí jedna hlava uťata, hned jí naroste nová. Co by bylo platné potřít Lotharovo vojsko do posledního muže. Přišlo by jiné vojsko a jiný císař. Avšak teď jsem si Lothara zavázal a tento závazek nám zaručí svobodu a bezpečí. Dnes jsme poučili mocného souseda, že dokážeme uhájit svá práva, ale na druhé straně víme, kdy odložit meč, i když je vítězný.“

odkaz na galerii s neupravenými fotkami

http://shscarpediem.rajce.idnes.cz/2015-06-20_Bitva_Modrice

A program s propozicemi k bitvě najdete TADY

Štítky: , ,

Třebíč 08/2014

alibi, 25. 08. 2014

Dne 22.-23. srpna 2014 pořádali Páni z Rukštajna „Slavnosti Tří kápí“ na Podzámecké nivě v Třebíči. Během víkendového dobového programu jsme mohli vidět šermířské divadlo, kejklíře, dobovou hudba, ohňovou šou a noční průvod s loučemi. Děti se mohly zúčastnit soutěží, pro diváky bylo zpřístupněno ležení a středověké tržiště bylo plné dobových stánků. Souběžně probíhal program na velkém pódiu.

My jsme se v hojném počtu zúčastnili turnaje v mostech, arény a polních bitev. Tentokrát v nich i Jaryn vyzkoušel své nové „bacátko Jarušku“.  Kromě boje jsme také předvedli vystoupení „Pán a hovado“ plné bláznivých situací a kvalitního šermu. I přes občasné přeháňky nakonec přišlo diváků nepočítaně a doufáme, že se jí zúčastníme i příští rok.

Fotogalerie 2014-08-23 Bitva Třebíč IMG_7002 IMG_7007 IMG_7010 IMG_7012 IMG_7013 IMG_7021 IMG_7031 IMG_7033 IMG_7034 IMG_7038 IMG_7059 IMG_7060 IMG_7062 IMG_7074 IMG_7075 IMG_7076 IMG_7088 IMG_7105 IMG_7106 IMG_7113 IMG_7115 IMG_7118 IMG_7124 IMG_7133 IMG_7140 IMG_7142 IMG_7145 IMG_7146 IMG_7151 IMG_7156 IMG_7158 IMG_7167 IMG_7178 IMG_7188 IMG_7189 IMG_7197 IMG_7202 IMG_7204 IMG_7209 IMG_7219 IMG_7233 IMG_7259 IMG_7260 IMG_7266 IMG_7276 IMG_7277 IMG_7281

Štítky: , ,

Bitva Habrovany 04/2014

alibi, 3. 05. 2014

Fotogalerie Habrovanská zteč 2014 bitva IMG_4259 IMG_4261 IMG_4263 IMG_4268 IMG_4269 IMG_4271 IMG_4274 IMG_4275 IMG_4279 IMG_4291 IMG_4294 IMG_4297 IMG_4301 IMG_4306 IMG_4308 IMG_4310 IMG_4311 IMG_4317 IMG_4322 IMG_4326 IMG_4328 IMG_4329 IMG_4334 IMG_4335 IMG_4339 IMG_4341 IMG_4342 IMG_4344 IMG_4345 IMG_4350 IMG_4351 IMG_4353 IMG_4355 IMG_4358 IMG_4365 IMG_4369 IMG_4370 IMG_4380 IMG_4382 IMG_4383 IMG_4390 IMG_4397 IMG_4398 IMG_4404 IMG_4486 IMG_4488 IMG_4491 IMG_4492 IMG_4494 Fotogalerie Habrovanská zteč 2014 pasování a turnaj IMG_4410 IMG_4412 IMG_4416 IMG_4422 IMG_4423 IMG_4426 IMG_4428 IMG_4433 IMG_4438 IMG_4462 IMG_4463 IMG_4469 IMG_4483

 

V areálu habrovanského zámeckého parku dne 26. dubna 2014 uspořádal klub YMCACarpe Diem, za podpory obce Habrovany, třetí ročník zábavného odpoledne s názvem „Habrovanská zteč“. O občerstvení se postarala šermířská restaurace Kdysi.

Průběh akce

Akci oficiálně zahájil herold královský Libor Olšan z Olšan o půl druhé, ale už od rána žil zámecký park čilým ruchem. Dokončovala se stavba tvrze, chystaly stánky dobového tržiště, vyrostlo ležení a nacvičovala se bitva. Tmavé mraky se honily po obloze a nejednou jsem s obavou zvedla oči nahoru. Jsem ráda, že je nakonec vítr odvál za kopec. Dokonce vím proč… hadí mág Cave totiž použil své čáry :-) .

Fotogalerie Habrovanská zteč 2014 park, děti a soutěže IMG_4139 IMG_4144 IMG_4150 IMG_4151 IMG_4163 IMG_4176 IMG_4181 IMG_4183 IMG_4186 IMG_4190 IMG_4200 IMG_4212 IMG_4214 IMG_4217 IMG_4222 IMG_4224 IMG_4237 IMG_4499 IMG_4500 IMG_4501 IMG_4503 IMG_4504 IMG_4505 IMG_4507 IMG_4508 IMG_4512 IMG_4534 IMG_4536 IMG_4538
Děti se potom rozeběhly za soutěžemi v rytířském duchu. Nejoblíbenější byl šerm s rytířem a nejeden malý kluk nebo slečna dali našim šermířům co proto. I střelba z luku zaujala hodně dětí. Jenom lov divokého prasete měl nouzi o fanoušky. Přesto z oštěpu na konci soutěží zůstalo jen torzo. Kousek dál děti nejprve s obavami obcházely škrtiče hadího mága Caveho. Pak se osmělily a nakonec umlouvaly rodiče, že chtějí domů taky takové.

Další na programu byla bitva. Bojovalo v ní kolem osmdesáti šermířů a trvala půl hodiny. Koukalo na ni odhadem 500 diváků. Průběh bitvy přiblížil divákům svým komentářem Libor Olšan z Olšan. O příběhu bitvy si přečtěte níže. Děkujeme všem šermířům, že za námi přijeli raději než na Libušín a za rodinnou atmosféru. A divákům děkujeme za kladné ohlasy, vynasnažíme se vylepšovat tuto akci i do budoucna.

Po bitvě, kde statečně bojoval v roli Přemysla Otakara I., byl se všemi poctami pasován rytířem Petr alias Rumo a to za udatnost, zásluhy a obětavost pro skupinu. Potom uvedl pravidla šermířského turnaje, ve kterém zvítězil Jacek ze Sigurdu.

Fotogalerie Habrovanská zteč 2014 vystoupení IMG_4517 IMG_4524 IMG_4526 IMG_4529 IMG_4541 IMG_4543 IMG_4552 IMG_4553 IMG_4555 IMG_4557
Program na bitevním poli zakončila svým vystoupením Equidance – Sandra Doležalová a jako Xena nadchla diváky uměním jízdy na koni. Nechyběl skok přes hodovní stůl a proběhnutí ohněm. Vystoupení se přesunulo k oranžerii, kde čaroděj Cave předvedl kouzelnické triky a ohnivé hrátky. V restauraci Kdysi potom rozezvučel své didgeridoo Dalibor Neuwirt syrovou etnickou hudbou, za kytarového doprovodu Michala Čagánka.

Na plácku vedle fotbalového hřiště se po setmění rozpoutala ohnivá „bitva“ – vystoupení Inkvizitor, ve kterém se křesťanský inkvizitor potkal se skutečnou čarodějnicí. Tvrdé pojetí ohňového vystoupení skupiny Carpe Diem, ve kterém hrály hlavní roli ohnivé bijáky, kopí, meče a dokonce hořící vesničan, vystřídalo elegantní pojetí ohňové šou skupiny Carpe Noctem plné ladného tance.

Den plný zážitků skončil u medoviny, táborových ohňů a petrolejek.

Příběh bitvy

…byl parafrází bitvy u Wassenbergu, kde Filip Švábský – římský král vytáhl proti Otovi Brunšvickému – římskému vzdorokráli. Pro nás je však zajímavé, že o místu konání bitvy, dobytí města a následném obklíčení a porážce Otovy armády rozhodl náš – markrabě Moravský a král Český- Přemysl Otakar I.

Zatímco vojska vzdorokrále Oty Brunšvického ustupovala k městu pod Filipovým útokem, Přemysl Otakar I. se svým odřadem obešel město Wassenberg. Brodil se přes močály na cestách, po kterých by armáda nemohla projít. On však měl pouze rytíře na koních a dobrého průvodce. Předjel vojsko vzdorokrále Oty a za městem mu zastoupil cestu. Wassenberg byl malý, Fotogalerie Habrovanská zteč 2014 ohňovka IMG_4583 IMG_4585 IMG_4597 IMG_4598 IMG_4599 IMG_4614 IMG_4620 IMG_4659 IMG_4662 IMG_4664 IMG_4665 IMG_4669 velká Otova vojska by se do města nevešla celá a projít přes Přemysla Otakara I. by znamenalo rozdělit svou armádu a bojovat na dvou frontách. Proto ve městě Ota nechal pouze hrstku svých rytířů a stáhl se před město.

A přestože armáda vzdorokrále Oty byla větší než obě armády protivníků, tak díky vojenské taktice náš Přemysl zabránil ústupu Oty přes město, to následně dobyl a zasáhl vítězně do bitvy.

 

Takhle probíhala stavba kulis.

Odkazy na další fotogalerie z akce najdete TADY.

A program s propozicemi k bitvě najdete TADY.

 

Štítky: , ,