Rytířský turnaj – Pravidla

Turnaj je koncipován jako duelový, vícekolový a vyřazovací. První kolo, do kterého nastoupí všichni přihlášení účastníci, bude mít diametrálně odlišná pravidla od kol následujících. Počet účastníků je předem dán na 16 rytířů, v ideálním případě po jednom z každé skupiny. Účastníci jsou s pravidly turnaje seznámeni dostatečně předem, aby si je osvojili.

Základní společná pravidla:
• Před začátkem turnaje se jména všech rytířů napíšou na papírky, které se vloží do losovacího osudí. Před začátkem každého souboje v daném kole se z osudí vytáhnou pouze dvě jména těch, kteří mají soupeřit v následujícím souboji. Soupeř tedy bude každému rytíři oznámen až těsně před začátkem zápasu.
• Prvního kola, jehož pravidla budou nastíněna níže, se zúčastní 16 rytířů, proběhne tedy 8 duelů. Po prvních osmi duelech se osm vítězů vloží zpět do osudí a v následujícím kole se bude opět losovat dvojice vždy až před každým zápasem. Z druhého kola tedy budou postupovat 4 rytíři do kola třetího. Před třetím kolem se opět vloží jména rytířů do osudí a budou následovat dva zápasy dvojic, z nichž vzejde finálová dvojice do kola posledního.
• Turnajové kolbiště bude ohraničený čtverec o straně cca 10 metrů, aby se rytířům dal dostatek prostoru k pohybu. V každém rohu čtverce bude jeden sudí. Každý zápas dle stanovených pravidel posuzují sudí společně, a to tak, že vždy dva hlídají primárně zásahy toho z rytířů, který na počátku zápasu nastoupí na jejich straně (tj. počítají zásahy, které tento rytíř obdržel). Výsledek zápasu, případně uznání/neuznání zásahu určuje majoritní názor na straně rozhodčích. V případě rovnosti hlasů rozhoduje pátý/hlavní rozhodčí, který též zapisuje výsledek.

Výstrojní pravidla:

• Povinné součásti zbroje jsou:
o Dostatečně kvalitní helma
o Kyrys nebo dostatečně kvalitní prošívanice eventuálně doplněná kroužkovou košilí či koženou zbrojí
o Plátové nebo kroužkové rukavice
o Chrániče ramen, minimálně kožené nebo prošívané

• Nepovinné avšak doporučené součásti zbroje jsou:
o Chrániče stehen, případně dostatečně dlouhá prošívanice
o Chrániče loktů
o Ochrana krku/páteře
o Suspenzor

• Povolené zbraně jsou meče a štíty všech velikostí a jejich kombinace. Je tedy možné použít i dva meče, meč a tesák, šavli/malchus apod..
• Zakázané jsou veškeré tyčové zbraně, palcáty a kladiva, sekery apod.

Zásahové zóny:
V obou částech turnaje (v prvním i v následujících kolech) se jako zásahové zóny počítají následující části těla: Hlava, trup, ramena a paže po loket (bez loktů samotných), dolní končetiny po kolena (bez kolen samotných). Předloktí se jako zásahová zóna počítá pouze v případě, že jím rytíř kryje hlavu.
V celém turnaji je zakázáno aktivní bodání. Bod vedený proti obličeji znamená okamžitou diskvalifikaci. Stejně tak jsou zakázány úmyslné údery proti prstům a zápěstím a rozkroku.

Pravidla prvního kola:
• Dvojice nastoupivší k zápasu se postaví do výchozí pozice, pozdraví sebe, diváky a hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí vhodným způsobem zahájí zápas. Po zahájení zápasu spustí časomíru, která odpočítává jednu minutu, po které zápas končí.
• Před vlastním zahájením zápasu dostane každá dvojice krátký čas na dohodu, zda finální výsledek jejich zápasu určí sami bojující rytíři (čestně uznají svoji porážku), nebo nechají rozhodnutí na rozhodčích. V případě, že se po zápase bojující čestně neshodnou na vítězi, nebo se tak dle předchozí věty nedohodli, rozhodují rozhodčí dle pravidel níže.
• V rámci výše uvedených zásahových pravidel je dovolen jakýkoliv styl vedení zápasu včetně chvatů, pák, podrážení nohou a přetlačování. Po úspěšném zásahu se zápas nepřerušuje a soupeři mohou dále pokračovat v boji bez zastavení. Jedinou výjimkou, kdy se boj přerušuje a časomíra se zastavuje je případ, kdy je jeden nebo oba rytíři povaleni na zem, nebo se jeden, nebo oba ocitnou mimo kolbiště.
• Zápas skončí okamžitým vítězstvím jednoho z rytířů , pokud soupeři odebere zbraň.
• Pokud uplyne čas určený k zápasu bez toho, aniž by jeden ze soupeřů byl odzbrojen, o vítězi rozhoduje převaha v prostém počtu zásahů, kterou počítají sudí dle zásahových ploch určených výše. Vyhození soupeře mimo kolbiště, nebo aktivní povalení soupeře na zem (země se dotýká buď zády, nebo hrudníkem, nebo alespoň jedním loktem) se započítává jako 5 zásahů (+ 5 bodů).
• V případě rozporu v názoru sudích a rovnosti hlasů rozhoduje hlavní rozhodčí.

Pravidla druhého a následujících kol:
• Dvojice nastoupivší k zápasu se postaví do výchozí pozice, pozdraví diváky a hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí vhodným způsobem zahájí zápas. Při druhém a dalších kolech časomíra neběží. Zápas končí teprve v momentě bodového vítězství jednoho z rytířů.
• V druhém a následujících kolech se neuznávají jakékoliv „zápasnické“ techniky vedení boje. Přípustné jsou seky a odebírání zbraně, nikoliv však páky, jejichž účelem je pouze povalit soupeře.
• Po každém zásahu/připsání bodů se zápas přerušuje. Rytíři jsou po provedení zásahu povinni odstoupit od soupeře a zahájit znovu.
• Dva sudí příslušní ke konkrétnímu rytíři v případě zásahu hlásí zásah hlavnímu rozhodčímu, který zároveň počítá celkové skóre.
• V druhém a dalších kolech jsou všechny zásahy bodovány tímto způsobem:
o Hlava + předloktí kryjící hlavu – 3 body
o Trup – 3 body
o Ostatní povolené zásahové plochy – 2 bod
o Odebrání zbraně + aktivní povalení na zem – 5 bodů
• Souseky se nepočítají ani jedné straně.
• Vyhrává ten se soupeřů, který nejdříve docílí počtu 9 bodů.

 
Štítky: