Rytířský turnaj – Pravidla

Rytířský turnaj – Pravidla

Turnaj je koncipován jako duelový, vícekolový a vyřazovací. První kolo, do kterého nastoupí všichni přihlášení účastníci, bude mít diametrálně odlišná pravidla od kol následujících. Počet účastníků je předem dán na 16 rytířů. Účastníci jsou s pravidly turnaje seznámeni dostatečně předem, aby si je osvojili.

Základní společná pravidla:

Před začátkem turnaje se jména všech rytířů napíšou na papírky, které se vloží do losovacího osudí. Před začátkem každého souboje v rámci prvního kola se z osudí vytáhnou pouze dvě jména těch, kteří mají soupeřit v následujícím souboji. Soupeř tedy bude každému rytíři oznámen až těsně před začátkem zápasu. Rozlosování zjištěné v prvním kole bude potom zapsáno do připraveného pavouka, takže postupující z prvního kola budou již dopředu znát svoje potenciální soupeře pro kola následující. Tím bude zároveň zajištěno, že všichni bojující budou mít více méně rovný čas odpočinku mezi jednotlivými duely.

Turnajové kolbiště bude ohraničený čtverec o straně cca 10 metrů, aby se rytířům dal dostatek prostoru k pohybu. Zápas soudí dva sudí, z nichž každý primárně hlídá zásahy obou rytířů na své pohledové straně. Jeden ze sudích je určen jako hlavní rozhodčí. Výsledek zápasu, případně uznání/neuznání zásahu určuje shoda v názoru rozhodčích. V případě, že se rozhodčí neshodnou uplatní se specifická pravidla pro každé kolo.

Výstrojní pravidla:

Povinné součásti zbroje jsou:
· Dostatečně kvalitní helma
· Kyrys nebo dostatečně kvalitní prošívanice eventuálně doplněná kroužkovou košilí či koženou zbrojí
· Plátové nebo kroužkové rukavice
· Chrániče ramen, minimálně kožené nebo prošívané
Nepovinné, avšak doporučené součásti zbroje jsou:
· Chrániče stehen, případně dostatečně dlouhá prošívanice
· Ochrana krku/páteře
· Chrániče loktů
· Suspenzor
Upozorňujeme, že stehna až po kolena jsou povolenou zásahovou zónou. Nebudete-li na nohou dostatečně chránění, je možné, že vás to bude bolet.

Povolené zbraně jsou meče a štíty všech velikostí a jejich kombinace. Je tedy možné použít i dva meče, meč a tesák, šavli/malchus apod.

Zakázané jsou veškeré tyčové zbraně, palcáty a kladiva, sekery apod.

Zásahové zóny:

V obou částech turnaje (v prvním i v následujících kolech) se jako zásahové zóny počítají následující části těla: Hlava, trup, ramena a paže po loket (bez loktů samotných), dolní končetiny po kolena (bez kolen samotných). Předloktí se jako zásahová zóna počítá pouze v případě, že jím rytíř kryje hlavu.

V celém turnaji je zakázáno aktivní bodání. Bod vedený proti obličeji znamená okamžitou diskvalifikaci. Stejně tak jsou zakázány úmyslné údery proti prstům, zápěstím a rozkroku.

Pravidla prvního kola:

Dvojice nastoupivší k zápasu se postaví do výchozí pozice, pozdraví sebe, diváky a rozhodčí. Hlavní rozhodčí nebo pořadatel vhodným způsobem zahájí zápas. Po zahájení zápasu spustí časomíru, která odpočítává jednu minutu, po které zápas končí.

Před vlastním zahájením zápasu dostane každá dvojice krátký čas na dohodu, zda finální výsledek jejich zápasu určí sami bojující rytíři (čestně uznají svoji porážku), nebo nechají rozhodnutí na rozhodčích. V případě, že se po zápase bojující čestně neshodnou na vítězi, nebo se tak dle předchozí věty nedohodli, rozhodují rozhodčí dle pravidel níže.

V rámci výše uvedených zásahových pravidel je dovolen jakýkoliv styl vedení zápasu včetně chvatů, pák, podrážení nohou a přetlačování. Po úspěšném zásahu se zápas nepřerušuje a soupeři mohou dále pokračovat v boji bez zastavení. Jedinou výjimkou, kdy se boj přerušuje a časomíra se zastavuje je případ, kdy je jeden nebo oba rytíři povaleni na zem, nebo se jeden, nebo oba ocitnou mimo kolbiště.

Zápas skončí okamžitým vítězstvím jednoho z rytířů , pokud soupeři odebere zbraň.

Pokud uplyne čas určený k zápasu bez toho, aniž by jeden ze soupeřů byl odzbrojen, o vítězi rozhoduje převaha v prostém počtu zásahů, kterou počítají sudí dle zásahových ploch určených výše. Vyhození soupeře mimo kolbiště, nebo aktivní povalení soupeře na zem (země se dotýká buď zády, nebo hrudníkem, nebo alespoň jedním loktem) se započítává jako 5 zásahů (+ 5 bodů).

V případě rozporu v názoru sudích rozhoduje hlavní rozhodčí.

Pravidla druhého a následujících kol:

Dvojice nastoupivší k zápasu se postaví do výchozí pozice, pozdraví diváky a sebe navzájem. Hlavní rozhodčí vhodným způsobem zahájí zápas. Při druhém a dalších kolech časomíra neběží. Zápas končí teprve v momentě bodového vítězství jednoho z rytířů.

V druhém a následujících kolech se neuznávají jakékoliv „zápasnické“ techniky vedení boje. Přípustné jsou seky a odebírání zbraně, nikoliv však páky, jejichž účelem je pouze povalit soupeře.

Po každém zásahu/připsání bodů se zápas přerušuje. Rytíři jsou po provedení zásahu povinni odstoupit od soupeře a zahájit znovu.

V druhém a dalších kolech jsou všechny zásahy bodovány tímto způsobem:
· Hlava + předloktí kryjící hlavu – 3 body
· Trup – 3 body
· Ostatní povolené zásahové plochy – 2 bod
· Odebrání zbraně – 5 bodů

Souseky se nepočítají ani jedné straně.

Vyhrává ten se soupeřů, který nejdříve docílí počtu 9 bodů. V případě rozporu názoru rozhodčích na výsledek jednotlivého střetu je platný posudek toho z rozhodčích, z jehož pohledové strany došlo k zásahu.

 
Štítky: