bitva Habrovany 04/2012

Před bitvou

Fotogalerie 2012-04-28 Bitva Habrovany - 01 před akcí 100_4224 100_4229 100_4233 100_4234 100_4237 100_4239 100_4240 100_4243 100_4244 100_4246 100_4248 100_4250 100_4251 100_4252 100_4259 100_4260 100_4270 100_4273 100_4274 100_4275 100_4276 Tentokrát jsme se rozhodli, že budeme kromě tradiční modřické bitvy, pořádat bitvu i v Habrovanech. V obci je nově zrekonstruovaný malebný zámecký park, který si o takovou romantickou akci sám říká. Dohodli jsme se se zastupiteli obce a dobrovolnými hasiči, ti souhlasili a velmi pomohli s organizací. Termín jsme zvolili na konec dubna, kdy jsme měli v plánu otevřít v šermířské restauraci „Kdysi“ letní zahrádku.

Od pátku do neděle (20. – 22. dubna 2012) probíhala stavba kulis. Kluci z Carpe Diem postavili nádhernou tvrz, vyrobili beranidlo a trébuchet upravili tak, aby byl pojízdný. Taky si nachystali zboží do stánku s dřevogotikou, které sami vyrobili. První z šermířů přijeli den před akcí a rozbili ležení na paloučku za tvrzí. Bylo krásné počasí a vypadalo, že vydrží. Přesto jsme se nachystali na mokrou variantu a připravili posezení v bývalé zámecké oranžerii, kterou laskavě zapůjčila obec. Ostatní šermíři, koňáci a stánkaři dorazili na druhý den.

Ještě před samotným zahájením odpoledne nazvaného „Habrovanská zteč“ se šermíři v kostýmech i se svými družkami a dětmi vydali do průvodu po dědině. Jakmile se vrátili, proběhl nácvik bitvy, kde byl všem velitelům a účinkujícím vysvětlen scénář.

Habrovanská zteč

Fotogalerie 2012-04-28 Bitva Habrovany - 02 program 1 100_4284 100_4289 100_4292 100_4297 100_4304 100_4311 100_4313 100_4317 100_4318 100_4319 100_4322 100_4325 100_4326 100_4327 100_4328 100_4329 100_4330 100_4335 100_4336 100_4341 100_4346 100_4347 100_4349 V areálu habrovanského zámeckého parku dne 28. dubna 2012 uspořádal klub YMCACarpe Diem, za spolupráce a vstřícné podpory obce Habrovany a za pomoci Sboru dobrovolných hasičů, zábavné odpoledne s názvem „Habrovanská zteč“. O občerstvení se postarala šermířská restaurace Kdysi.

Ve dvě hodiny se areál parku zaplnil diváky, kterých se přišlo podívat na akci odhadem přes 600. Program zahájil moderátor Libor Olšan z Olšan a uvedl starostu Radoslava Dvořáčka, který především přivítal diváky a odmávnutím praporu zahájil rytířský turnaj.

V turnaji, kde rytíři bojovali o most, soutěžili Carpe Diem, Daga+Jaga, Pánové ze Špernaku, Rukštajn, Rytíři země moravské, Sigurd a Ursi. Zvítězilo vždy to mužstvo, které se první zmocnilo soupeřova dvouručního meče na opačné straně mostu.  O správnost výsledku se starali rozhodčí, kteří měli co dělat, protože se šermovalo tvrdě. Poté, co byli dva šermíři zraněni v obličeji a ošetřeni, byl turnaj předčasně ukončen. Z neúplné tabulky turnaje vzešel vítěz, kterým se stala bojová družina Sigurd. Druzí byli Rukštajn a třetí Pánové ze Špernaku.

Zároveň s turnajem probíhaly hry pro děti. Děti šermovali s rytířem, byla tu i lukostřelba a lov oštěpem na prase.  Kromě příjezdu sanitky zavládlo nejen v řadách dětí vzrušení i při průjezdu houkajících hasičských aut, která zasahovala v sousední vesnici Olšany, kde hořel les.

Fotogalerie 2012-04-28 Bitva Habrovany - 04 program 2 100_4490 100_4494 100_4497 100_4500 100_4502 100_4508 100_4510 100_4516 100_4517 100_4519 100_4520 100_4525 100_4528 100_4529 100_4530 100_4531 100_4533 100_4534 100_4536 100_4542 100_4544 100_4551 100_4553 100_4557 100_4562 100_4563 100_4577 100_4584 100_4587 100_4589 100_4590 100_4592

A to už, jako předzvěst bitvy, po bitevním poli cválali jezdci na koních. Průběh bitvy přiblížil divákům svým komentářem Libor Olšan z Olšan. Bojovalo v ní něco přes stovku šermířů a bitva i s dvěma přídavnými střety trvala 40 minut. O příběhu bitvy si přečtěte níže.

Děkujeme šermířům a účinkujícím za to, že nelenili, a přestože někteří jsou z daleka, přijeli za námi.

Po bitvě ve vystoupení „Královna a šašek“ uchvátila diváky drezura koní. Kromě neuvěřitelných kousků, které jezdkyně ukázaly, se tajil dech, když šašek na běloušovi přjížděl přes hořící lano. Děti určitě potěšilo, že si mohly koníčky pohladit a vyfotit se s nimi. Kromě toho potom využily děti kulisu tvrze a beranidla ke svým (ne příliš bezpečným) hrám.

Vystoupení Carpe Diem „Pán a páže – lest“ zakončilo program v zámecké zahradě a diváci se přesunuli na letní zahrádku šermířské restaurace Kdysi. Tam hadí mág Cave předvedl užaslým návštěvníkům své škrtiče albíny a kvůli přítomnému množství dětí uspíšil začátek svojí velkolepé ohňové a pyrotechnické šou. Skončil dlouhý a nabitý den. Jen v ležení ještě dlouho hořely ohně u kterých se debatovalo o dnešních zážitcích.

Bitva

Fotogalerie 2012-04-28 Bitva Habrovany - 03 bitva 100_4354 100_4356 100_4360 100_4363 100_4364 100_4369 100_4371 100_4372 100_4377 100_4379 100_4381 100_4383 100_4384 100_4386 100_4389 100_4394 100_4398 100_4403 100_4404 100_4406 100_4408 100_4412 100_4414 100_4415 100_4417 100_4418 100_4419 100_4421 100_4422 100_4423 100_4425 100_4429 100_4434 100_4435 100_4440 100_4443 100_4445 100_4446 100_4449 100_4455 100_4456 100_4458 100_4462 100_4463 100_4465 100_4472 100_4475 100_4478 100_4485 100_4486

„Historie obce Habrovany se píše od poloviny 14. století. Neminuly ji morové epidemie i ničivé požáry, bylo tu užíváno právo útrpné. Vládli tu velcí páni i drobní vladykové. Kdysi tu stála, i když se neví přesně kde, habrovanská tvrz. A jeden čas v ní dokonce vládl loupeživý rytíř Jan z Moravan. Ten se Habrovan zmocnil vojenskou silou a pobral, co mu pod ruku přišlo. Zvláštní…. dnes nám naše historie zní jako pohádka. Tak proč si tuto dobu nepřipomenout. Dnes se na chvíli navrátí středověk.“

Ve tvrzi již vládne právo a pořádek. Její velitel slouží panu Jarynovi ze Sedla. Jenomže potomek Jana z Moravan, zlovolný Drak z Drakova, se s touto situací nechce smířit a vydává se na tažení, jehož cílem je se tvrze zmocnit. Jaryn se o nekalém plánu včas dozví a vytáhne se svojí armádou tvrzi na pomoc. Dopředu posílá rychlé posly na koních s pokyny pro velitele tvrze. Poslové přijedou s varováním včas, jenomže velitel tvrze je tvrdohlavý chlapík a rozkazu obrnit se ve tvrzi neuposlechne. Zformuje své jednotky před tvrzí a jeho plánem je nepřítele zaskočit a snad i hlavu Draka z Drakova svému pánu Jarynovi slavnostně předat.

Drakova armáda zaútočí a maje početní převahu snadno zdolává odpor obránců, kteří ustupují ke tvrzi. Zpupný velitel tvrze bezhlavě zaútočí. V klínu proráží Drakovy formace, prochází však jen on. Sice statečně zabíjí spoustu útočníků, je však chycen do lana a Drakem sťat. Drak zdá se má vyhráno, jenomže přichází Jarynovo vojsko a vytlačí Drakovy vojáky z bojiště. Velitele tvrze Jaryn s poctami pohřbí na hranici.

Fotogalerie 2012-04-28 Bitva Habrovany - 05 večer 100_4613 100_4617 100_4619 100_4622 100_4623 100_4630 100_4633 Drakovo vojsko se vzpamatuje z porážky, přehodnotí další taktiku a přichází znovu ke tvrzi. Obránci tvrze včele s Jarynem jdou útoku v ústrety, bojuje se a levá část tvrze zůstává nechráněná. Přispěchají Jarynovi jezdci se zprávou, že další voj útoku Drakovy armády přichází z druhé strany přes most. Část Jarynovy armády se odděluje a jde bránit most a brání ho účinně. Nakonec s pomocí oklikou přivolané jednotky Drak most dobude a před tvrz přiveze trébuchet a beranidlo. Katapult začne ostřelovat tvrz.

Obránci postupně ustoupí do tvrze. Útočníci na povel napadnou tvrz z boků. Hlavní část vojska útočí beranidlem na bránu. Brána je proražena, část útoku vpadne dovnitř. Z tvrze jsou vyvěšeny bílé prapory na znamení kapitulace. Drak vychází vítězně z tvrze. Po chvíli vychází Jaryn a složí před Drakem zbraně. Z tvrze vychází i poražené vojsko obránců. Většina z posádky mrtvého velitele tvrze je zklamaná z toho, že se Jaryn ze Sedla tak lehce vzdal. Proto když jeden z nich zvolá „Do zbraně!“, rychle zformují dvouřad a jdou do sebevražedného posledního střetu. Drak obránce klínem rozdělí na poloviny. Formace obránců se rozpadají a kdo se nevzdá umírá. Habrovanská tvrz je dobyta.

Pro ty kdo jsou lační více fotografií najdou odkazy na galerie

http://brno.idnes.cz/historicka-bitva-v-habrovanech

jozef micic

galerie Carpe Diem – původní velikost fotek

http://akretkaakce.rajce.idnes.cz/Habrovanska_ztec_28.04.2012/

fotky Lubomír Uher

http://kvidokvido.rajce.idnes.cz/Habrovanska_ztec/

A program s propozicemi k bitvě najdete TADY.

 
Štítky: , ,