Bitva Modřice 2016 – fotky

Moc děkujeme všem šermířům, kteří se bity Modřice zúčastnili – bylo vás v poli víc než dvě stovky z 32 skupin!!!…. Hasičům děkujeme za skvělé hašení žízně a hladu a kulturně-školské komisi města Modřice za nezbytné a nepostradatelné organizační záležitosti … pořadatelé Carpe Diem  :)

V sobotu 25. června 2016 se v modřickém areálu Pod Kaštany konal Šermířský den a Bitva Modřice 2016. Akce se uskutečnila pod záštitou města Modřice, organizaci zajišťovala kulturně-školská komise města Modřice a klub YMCA Brno – Carpe Diem, občerstvení zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů Modřice.

Přestože to opticky nevypadalo, tak se v modřickém areálu Pod Kaštany podle počtu prodaných lístků během příšerně parného dne protočilo více než 500 diváků. Ti měli možnost zhlédnout středověký den ve znamení koní a dvě bitvy. Jednu se scénářem „Ve jménu otce“, které se účastnilo víc než dvě stovky šermujících ze 32 skupin.

Příběh bitvy vyprávěl herold královský Libor Olšan z Olšan:
Svého času byl majitelem modřického panství rytíř Marcel Pancíř.  Pan Pancíř byl nejen  dobrým pánem svému lidu, ale také šťastným otcem, který byl po právu náležitě pyšný na rytířskou čest,  statečnost a bojovou zdatnost svých milovaných ratolestí: synů  Mečislava a Drakomora. Avšak Pancířova otcovská náklonnost a tolerance  vydržela jen  do té doby, než mu jeho synkové  dali najevo, že nehodlají hospodařit, orat, sít a sklízet a už vůbec ne  sídlo zvelebovat a statky rozmnožovat, ale spíše jen nezřízeně hýřit a v šarvátkách a kláních nalézat pomíjivé potěšení.
Tehdy své syny rozhněvaný otec Pancíř rázně pokáral a po té je ohromil tvrdým verdiktem : „Slyšte a poslyšte mou poslední vůli zhýralí potomkové! Tento rodný hrad,  jakož i  celé panství na Modřicích nepřipadne vám , ale mým oddaným poddaným, neboť oni  na něm poctivě pracují k rozkvětu jej vedou  a především mým statkům  zahynout nedají. Tímto jste oba moji nezdární  synové jako jeden,  z mé poslední vůle vyděděni!“
To ovšem oba bratři Drakomor i Mečislav vzali jako krkavčí  křivdu a bez ohledu na  zákony úcty k rodičům,  rozhodli se vzít svá práva do vlastních rukou!.

Ve druhé bitvě – turnajové bojovaly čtyři formace podle pravidla: „Vyhrává ten, kdo uchrání svého velitele“ a letos v ní zvítězila domácí pořádající skupina Carpe Diem posílená o shš Templ.

Uskupení Tvrz předvedla své jezdecké umění ve třech blocích, ve kterých nejprve představila rytíře na koních, jejich dovednosti a způsob tréninku a nakonec vše vyvrcholilo velkým turnajem na koních včetně tjostu – zápolení s tříštivými dřevci.

Carpe Diem sklidila zasloužený potlesk za své premiérové představení „Nový epochální výlet páně Jaryna ke břehům nového kontinentu, aneb jak to doopravdy bylo s objevením Ameriky“.

A večer (už spíše jen pro šermíře) promítal Honzík z Carpe Diem video z loňského ročníku. Na záznam se můžeme těšit z letoška, protože akci natáčely 4 kamery, z nich jedna létala na dronu.

Jako zpestření dne byly pro děti k dispozici stanoviště „šerm s rytířem“ a „střelba z luku“. Čaroděj Cave si pomazlení se svými škrtiči taky nenechal pro sebe. A kdo ještě neměl dost, mohl se projet v drožce tažené párou – koňským spřežením. Komu se nechtělo utrácet jenom za výtečné jídlo, mohl své měďáky proměnit v dobových stáncích za středověký tovar.

fotky z akce

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-modricemi-se-neslo-zvoneni-mecu-a-vrava-bitvy-utkali-se-sermiri-20160625.html

http://shscarpediem.rajce.idnes.cz/Bitva_a_stredoveky_den_Modrice_2016

http://cestovatelhanka.rajce.idnes.cz/Carpe_Diem_bitva_turnaj

http://cestovatelhanka.rajce.idnes.cz/Carpe_Diem_bitva_2016

 
Štítky: , ,