Brno Modřice 02/2008

     Dne 9. února 2008 jsme vystoupili v hotelu Gregor v Modřicích na plese. Vystoupení bylo inspirováno střetem označovaným jako „Souboj Třiceti“.
    
Ve 14. století se rytířům zastesklo po zašlé slávě rytířského stavu a měření sil rovných s rovnými, proto docházelo k řadě soubojů podle pravidel rytířskosti, jako jsou statečnost, věrnost, štědrost, zdvořilost a víra. Náš příběh se odehrává v březnu 1351. Tehdy se v Bretani domluvili za francouzskou stranu Robert de Beaumanoir a anglický rytíř Bemborough, že vyberou po třiceti mužích a změří síly. 
     Jak praví kronikář: „Nevím dobře, abych pravdu řekl, kteří z nich se chovali nejlépe a podali nejlepší výkony, nikdy jsem neslyšel chválit jedny víc než druhé, ale zápasili tak dlouho, že všichni vyčerpali svou sílu i dech. Byli nuceni se zastavit a odpočinout si a dohodli se na oddechu. .. Poskytli si příměří dokud se nevzpamatují. .. V tu chvíli byli mezi Francouzi čtyři mrtví a mezi Angličany dva. Odpočívali tak na obou stranách dlouho. Někteří se napili vína, které jim v lahvích přinesli, a z novu utáhli výstroj, která povolila, a obvázali své rány. Když se takto osvěžili, první, kdo povstal dal znamení a povolal tím ostatní a zápas počal opět stejně mocně a trval velmi dlouho. .. Takovým způsobem zápasili jako dobří bitci a vedli si během tohoto druhého utkání velmi statečně. Nakonec však Angličané podlehli….“   (foto Vlaďka)

více na stránkách www.hotelgregor.cz  Fotogalerie 2008-02-09 Vystoupení Modřice 58_02.jpg 58_03.jpg 58_04.jpg 58_05.jpg 58_06.jpg 58_07.jpg

 
Štítky: